Domene og webhotell fra OnNet.no

Målkort, også kalt styringskort, er et verktøy for å angi virksomhetens mål på. Verktøyet inngår som et av grunnverktøyene i teorien om balansert målstyring. En ledelseteori som deler virkeligheten opp i fem planleggingsområder som tilsammen utgjør virksomhetens planlegging- og styringsområder. I denne teorien trekker markedsplanen opp målene og strategien til kundeperspektivet som angir hvordan virksomhetens verditilbud skal markedsføres ovenfor sine kunder.

Mål-kort er et styringskort som oppsummerer mål-hierarkiet i et balansert målstyring program i form av en tabell hvor alle målene og innsatsene som skal gjøres for å nå dette målet er att opp i to kolonner.

Målekortene skal med andre ord inneholde hvilke mål som skal nås innen utgangen av en planperiode og hvilke parametere man skal bruke for å måle disse målene.

Samtidig som målkortene settes opp tegner vi opp strategikartene til målkortene. Strategikartet er et kart som viser hvilke tiltak som skal settes inn for å nå målene i målkortet og hvilket årsak-virkning forhold det er mellom disse ulike tiltakene og målene i målkortet.

At målekortene skal være balanserte, betyr at det skal være balanse mellom:

  • Kortsiktige og langsiktige perspektiver.
  • Eksterne mål for eiere og kunder og interne mål for forretningsprosesser og læring og vekst.
  • Ønsket utfall og driverne for de utfallene

Kaplan og Norton legger stor vekt på at målkortene skal angi klare årsakssammenhenger mellom innsatsen som skal gjøres og målene som skal nås. Målkortene skal i følge dem vise hvilket resultat (mål) som skal nås og hvilke sammenheng det er mellom dem og drivere som avgjør måloppnåelsen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss