Domene og webhotell fra OnNet.no

For å kunne gå over til en sirkulær økonomi trenger vi nye forretningsmodeller som forteller oss hvordan vi kan tjene penger på å gå over til en sirkulær økonomi. Det vil si forretnings- og verdiskapningsmodeller som kombinerer “god økonomi”, med “god økologi”. Dette er viktig fordi det er en klar sammenheng mellom god økonomi og økologi

Hva er ØKO-modellen?

ØKO-modellen er mitt første forsøk på å lage en modell for fremtidig verdiskapning. Modellens mål er å vise hvordan en virksomhet kan tjene penger på å få til en god integrasjon mellom det økologiske systemet, som er premissleverandøren til det økonomiske systemet, og det økonomiske systemet, som skaper virksomhetens produkter og tjenester.

Modellens utgangspunkt kan illustreres slik:

øko-modellen

ØKO-modellen består av to hovedkomponenter

Begrepet “ØKO” er en forkortelse for “Økonomi” og “Økologi“. Disse to komponentene er hovedkomponentene i ØKO-modellen og må integreres for å oppnå en levedyktig og bærekraftig verdiskapning. Begrepene er en forkortelse for:

  1. Økonomi -> det økonomiske systemet
  2. Økologi -> det økologiske systemet

I dette integrerte systemet er det økologiske systemet premissleverandør for det økonomiske systemet. Noe som betyr at det økonomiske systemet ikke kan eksistere uten et velfungerende økologisk system. Dette kan illustreres slik:

ØKO-modellens utgangspunkt er at det økologiske- og økonomiske systemet ikke er to motstridende systemer, men to systemer som er gjensidig avhengig av hverandre for å skape vekst og velstand for såvel virksomheten, samfunnet som den enkelte borger.

Det økonomiske systemet

Det økonomiske systemet omfatter verdiskapningsprosessen som skaper virksomhetens produkter og tjenester, og forretningsmodellen som benyttes for å oppnå denne verdiskapningen. For at det økonomiske systemet skal fungere som tiltenkt må det økonomiske systemet virksomheten er en del av spape en lønnsom drift. Er virksomheten ulønnsom vil virksomheten ikke overleve over tid.

Det økologiske systemet

For å kunne produsere det vi trenger er vi avhengig av innsatsfaktorer i form av naturressurser (råvarer). Disse innsatsfaktorene kommer fra det økologiske systemet vi alle er en del av, og som utgjør vårt livsgrunnlag. Ødelegger vi disse økologiske systemene og kretsløpene ødelegger vi også vår mulighet til å eksistere. Av den grunn er det økologiske systemet premissleverandøren for det økonomiske systemet.

Målet er systemintegrasjon

ØKO-modellens mål er å skape konkurransefortrinn gjennom å fokusere på å hvordan virksomheten kan oppnå bærekraftig utvikling gjennom:

“å la økologiske hensyn legge rammebetingelsene for det økonomiske systemet virksomheten er avhengig av for å oppnå vekst og lønnsom drift”.

Fire mulige forretningsmodeller

Hvis vi setter parametrene ØKONOMI og ØKOLOGI inn i et 2-dimensjonalt matrise, hvor Y-aksen viser hvor godt virksomheten skårer på økologi og X-aksen viser hvor godt virksomheten skårer på økonomi, får vi fire mulige forretningsmodeller en virksomhet kan velge mellom: 

  1. Destruktiv verdiskapningsprosess
  2. Økonomisk verdiskapningsprosess
  3. ØKologisk verdiskapningsprosess
  4. ØKO-vennlig verdiskapningsprosess

oko-vennlig

Disse fire ulike verdiskapningsprosessene og forrretningsmodellene kan forklares slik:

Strategi 1: Destruktiv forretningsmodell (verdiskapningsprosess)

Kjennetegn: Lav økologi og lav økonomi.

En destruktiv forretningsmodell er en lite miljøvennlig verdiskapningsprosess som heller ikke er lønnsom. Forretningsmodellen scorer lavt på både økologi og økonomi.

Slike forretningsmodeller må unngås for enhver pris, da de ikke gir noen gevinster for verken naturen (økologi) eller eierne (økonomi). Naturen ønsker en verdiskapningsprosess som ikke forbruker ikke-fornybare ressurser og som minimaliserer ressursbruken i verdiskapningen, mens eierne ønsker å tjene mest mulig penger på sin økonomiske investering i virksomheten.

Strategiske utfordringer:
Ettersom verken eierne eller naturen oppnår noen økonomiske eller økologiske fordeler bør virksomheten legges ned eller rekonfigureres dramatisk. F.eks. gjennom bruk av Business Process Reenginering eller lignende tiltak for å få en ØKO-vennlig forretningsmodell i fremtiden.

Strategi 2: Økonomisk forretningsmodell (verdiskapningsprosess)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss