Lightspeed webhotell
Mange spår at dette er fremtidens organisasjonsform for stadig flere yrker. I det minste i kombinasjon med en fysisk organisasjonsstruktur. I denne artikkelserien går jeg igjennom hva en virtuell organisasjon er og hvordan den kan bygges opp. 

Definisjon >> Virtuell organisasjon

En virtuell organisasjon er:

“En organisasjon eller en del av en organisasjon uten en fast adresse”.

TRAVICA (1997) definerer en virtuell organisasjon slik:

“En virtuell organisasjon refererer til en ny organisasjonsform som manifesterer seg selv gjennom en midlertidig eller permanent samling av geografisk adskilte individer, grupper, avdelinger og selskaper som enten hører sammen eller til en annen organisasjon eller hvor hele organisasjonen er avhengig av elektroniske linker for å gjennomføre verdiskapningen”

Virtuelle organisasjoner omfatter både inter- og intraorganisasjonelle organisasjonsformer. Begrepet virtuell organisasjon brukes idag på forskjellige måter og med forskjellig innhold.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg