Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er etikkorientert prising viktig?

Kunder forventer at selgeren skal verdsette forholdet mellom kunde og selger gjennom å tilby kunden rettferdige priser. Prisrettferdighet vil si i hvilken grad kunden oppfatter prisen på et produkt eller tjeneste som rimelig, akseptabel og forsvarlig. 

Når vi skal sette prisen på et produkt eller tjeneste holder det derfor ikke å bare bestemme oss for om vi skal benytte en kostnadsorientert-, markedsorientert- eller konkurrentorientert prissetting. Vi må også vi ta hensyn til de etiske spektrene ved vår prissetting. Det vil si vurdere om prisen oppfattes som moralsk forsvarlig og rettferdige i kundenes øyne. Dette kalles etikkorientert prissetting.

En måte å vurdere de etiske sidene av prisen

Selv om etikken ikke gir oss noen måte å kalkulere prisen på er etikken er allikevel et viktig aspekter ved priskalkulasjonen. Dette fordi etikkorientert prissetting tvinger oss å tenke igjennom de moralske sidene ved vår prisstrategi og prisvalg.

Metoden bør inngå som en siste sjekk i vår priskalkulasjon for å avgjøre om prisen er akseptabel, rettferdig og forsvarlig i et etisk og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Markedsform

Slike etiske vurderinger av prisen er spesielt viktig for bedrifter som har en monopolsituasjon eller opererer i et marked med oligopol, duopol eller monopolistisk konkurranse, da disse bedriftene står relativt fritt til å sette sin egen pris. For bedrifter som opererer under “fullkommen konkurranse” er dette ikke et etisk problem, da deres kunder alltid har andre aktører å gå til for å kjøpe et tilsvarende produkt til en lavere pris.

Sårbare målgrupper

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss