Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 15 artikler om Omdømme

Omdømme stjernen er en modell bestående av 6 armer i en stjerne som tilsammen avgjør virksomhetens eller et merkets omdømme. Modellens budskap er at hvis du ønsker å bygge et ønsket omdømme må virksomheten kontinuerlig arbeide for at kommunikasjonen skal være:

 1. synlig
 2. konsistent
 3. annerledes
 4. åpen
 5. ekte
 6. mottakelig

Disse rådene er universielle. Noe som betyr at de er like gyldig for bygging av ditt personlige rykte og omdømme som virksomhetens omdømme.

omdomme
Omdømme modell – Apeland 2010, 136

Synlighet:

For å få et omdømme må virksomheten være synlig med sitt kjernebudskap der kundene befinner seg.

I en tid hvor folks medievaner endrer seg raskere og mer dramatisk enn på flere tiår

Åpen:

Åpen eller transparent viser til at virksomheten kommunikasjon må ”være gjennomsiktig”. Denne grenen hevder Fombrun og Van Riel er ”bensin for et selskaps troverdighet og forsterker aksjeholdernes inntrykk av at et selskap er autentisk” (Fombrun og Van Riel 2004:182).

Å være gjennomsiktig handler om å drive sin virksomhet i dagslys, hvor alle kan se hva man holder på med. Interessenter bør få tilgang til all relevant informasjon som er nødvendig for å gjøre en nøyaktig vurdering av selskapets aktuelle og fremtidige aktiviteter.

Mottakelig:

Når det gjelder å være mottakelig, må en virksomhet vise at den er villig til og ta i mot tilbakemeldinger og lytte til sine kunder og omgivelser. Det er også viktig at alle representanter i en virksomhet er klar over at deres atferd og kommunikasjon spiller inn på hvordan andre oppfatter virksomheten, og dermed deres omdømme.

Annerledes:

Annerledes (distinkthet) refererer her til ”å vær særegen”, og viser til selskaper som skiller seg fra sine konkurrenter gjennom noen bestemte trekk. Dette må gå klart frem av kommunikasjonen for at den skal virke.

Ekte:

Ekthet, også kalt autentisitet, henviser til et selskaps ekthet. I så måte må kommunikasjon og handling samsvare med selskapets løfter. Dette gjelder ikke bare kommunikasjonen fra markedsavdelingen eller toppledelsen ut til media og publikum, men også kommunikasjonen internt i selskapet.

Konsistent:

Her er det viktig at en virksomhet er det den sier at den er, og ikke minst holder det den lover. En kan fort miste sitt gode omdømme om man sier en ting og gjør noe annet. (Apeland 2010)

Å arbeide med omdømme kan potensielt innebære stor risiko. I dagens samfunn, som er i stadig utvikling, vil det være krevende å ha oversikt over alle forventningene publikum har. Dersom en virksomhet følger de seks rådene i stjernen vist over, vil dette kunne gjøre arbeidet med omdømme enklere. Spesielt viktig er det å vise at en er pålitelig, tilgjengelig og at en holder det en lover (Brønn og Ihlen 2009)

I de påfølgende artiklene i denne artikkelserien vil jeg gå igjennom hvert enkelt av punktene i stjernen. Gjennomgangen bygger på et redigert utdrag av teoridelen til Ronny Jofesen sin Masteroppgave i Organisasjons- og ledelsevitenskap – våren 2008, 

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/161591/Bachelor2013.pdf
 • http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/1553/thesis.pdf
 • http://www.innovasjonnorge.no/contentassets/1fa5fc78fb344823a23b9d268365ac69/11215_infohandbok_web.pdf
Du leser nå artikkelserien: Omdømme

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Aakers elements of a corporate brandSynlighet og omdømme >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Hvordan bygge et godt omdømme?
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Evoked set
 • Persuasion Knowledge Model
 • Balmers ACID-test
 • Omdømmestrategi
 • Aakers elements of a corporate brand
 • Omdømme stjernen
 • Synlighet og omdømme
 • Annerledesstrategi og omdømme
 • Ektehet og omdømme
 • Åpenhet (transparent) og omdømme
 • Konsistent og omdømme
 • RepTrak