Domene og webhotell fra OnNet.no

4 grunnleggende styringsoppgaver i styringshjulet

Virksomhetens (Styring- kontrollperspektivet) styringsoppgaver kan sammenfattes i 4 grunnleggende styringsoppgavene som til sammen danner det vi kaller styringshjulet og som viser hva styring- og kontrollprosessen faktisk går ut på:

  • Planlegging: Fastsettelse av mål og strategi
  • Utfør: Sette strategien ut i livet
  • Følg opp: Kontrollere at målet blir nådd gjennom kontinuerlig prestasjons- og resultatmålinger.
  • Forbedre: Bruke lærdommen til å forbedre eksisterende forretningsprosesser og forbedre eksisterende.

Disse overordnede styringsoppgavene er en evigvarende prosess, derfor fremstilles oppgavene som et styringshjul som aldri stopper å rulle. De viktigste hovedoppgavene innenfor hver av disse fire styringsoppgavene er vist i modellen under.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss