Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er linjeledelse (førstelinjeledelse)?

Linjeledelse – også kalt førstelinjeledelse – er det laveste ledernivået i en organisasjon. En leder på dette nivået kalles en linjeleder eller førstelinje leder, og rapporterer til en mellomleder som igjen rapporterer til topplederen (se illustrasjonen under). 

Linjelederen er et grensesnitt mellom organisasjonen og arbeidsstokkens frontlinje. Dette er ledere som er direkte involverte i produksjon, leveranse og salg av virksomhetens produkter og/eller tjenester (Mintzberg, 1983, s.14). De er dermed dem som er nærmest “produksjonskjernen” og kunden, og er dem som utfører det ordinære arbeidet (primær aktivitetene).

Slike linjeledere kalles også for:

teamleder, gruppeleder, seksjonsleder, forperson (formann/forkvinne) eller oppsynsperson (oppsynsmann/oppsynskvinne).

Spesialister på sitt område

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss