Domene og webhotell fra OnNet.no

kompetanseformer
Professor Linda Lai, Handelshøyskolen BI (2012)

Ettersom læring går ut på “å tilegne seg nye kunnskaper og forbedre sin samlede kompetanse” er det viktig å vite hva kompetanse er, slik at det er mulig å utvikle læringsprogram for hvordan denne kunnskapen og kompetansen skal utvikles, spres og vedlikeholdes. 

Hva er kompetanse?

I 1959 definerte motivasjonspsykologen White kompetanse som:

“individers kapasitet til å mestre krav de stilles overfor av omgivelsene”.

White skilte mellom kunnskaper, ferdigheter og evner. En person eller organisasjon sin kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter og  evner de har som gjør det mulig for dem å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Enkelte teoretikere mener at holdninger og verdier også bør inngå som en del av begrepet kompetanse. Kunnskaper er ikke nok, men må kombineres med (evne og) vilje til å gjøre en god jobb, mener de. Vi må derfor se en persons person i forhold til holdninger som f.eks.:

  • Mestringstro
  • Indre motivasjon
  • Brukerorientering
  • Samarbeidsvilje

OECD definerer kompetanse som (OECD 2016):

“evnen til å mobilisere kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier, kombinert med en refleksiv læringsprosess, for å kunne engasjere og samhandle”.

Kompetanse = Potensial til å gjøre noe

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.