Domene og webhotell fra OnNet.no

Alle selskap trenger et profesjonelt styre

Styrets oppgaver og ansvarsområder er som vi har vært inne på mangfoldig. For å kunne løse oppgavene styret er satt til og er ansvarlige for, må styret som et team samarbeide og komme fram til beslutninger på en effektiv måte. Den optimale styresammensetningen vil da maksimerer sannsynligheten for at flertallet i styre vil stemme mot dårlige prosjekter og erstatte dem med prosjekter av høyere verdi. Hvis disse beslutningene er gode og effektive, vil dette igjen føre til større sannsynlighet for at selskapet presterer godt og aksjonærenes verdier maksimeres. Dersom beslutningene derimot er sub-optimale som et resultat av at styret ikke er sammensatt på hensiktsmessig måte, vil selskapet presterer dårligere. Dermed er sammensetningen og designet av styret avgjørende for styrets evne til å ta gode beslutninger.

For at styret skal kunne oppfylle sin funksjon kreves det at styret er bevisst sin oppgave og at de har kompetansen som kreves for å utføre sin jobb. Noe som igjen krever at vi ikke kan ha et “tante styre” som kun eksisterer på papiret. Styret må være et strategistyre eller retter sagt et balansert styre. Et styre som i følge Morten Huse (2007:198) kan beskrives slik:

“Dette er et deltakende …. strategiaktivt styre. Det balanserer kontroll og service. Det balanserer uavhengighet og avhengighet. Dette styret har både integritetsbasert og kompetansebasert tillit både hos eksterne og interne interessenter inklusive ledelsen. Pilene som går mot det balanserende styret, indikerer at de andre styretypene i beste fall bare er en mellomstasjon på vei til en helhet, en moden og balansert styreforståelse og et balansert syn.”

Hva som ligger i dette kan illustreres slik ved å ta utgangspunkt i Huse (2007) sin klassifisering av de ulike styreteoriene som finnes:

styretyper
Figur – Tante, barbar eller klan: En typologi. Kilde: Morten Huse 2007

Den klassiske småbedrift eieren og lederen er normalt gode i sitt fag, men de er ofte svak på områder som organisasjon, markedsføring, økonomi og strategi. Et godt styre er et styre som fungerer som et kompetansesenter for eierne og ledelsen. Et styre som har kompetansen og erfaringen som selskapet idag mangler. Dette krever et mangfoldig styre med tanke på kjønn, alder, utdannelse, interesser og erfaring, for å oppnå gode beslutninger som bygger på ulike vinklinger og refleksjoner.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss