agenturer.no

Sats på deling fremfor spredning av standard budskap

Alle kommunikasjonvirkemidler sine sterke og svake sider, noe vi må tenke nøye på når innholdstrategien skal velges. Mens det er vanlig å “rope med ropert” når vi lager tradisjonelle annonser, radio- og tv reklame, fungerer dette dårlig på Internett. Her må vi heller sette fokus på å delta i samtaler fremfor å formidle enkeltbudskap for å oppnå suksess.

Dette krever en annerledes fremtoning og kommunikasjonform enn det som gjelder for de tradisjonelle kommunikasjonvirkemidlene. Innholdstrategien vi må velge på Internett for å kunne delta i samtalene med våre kunder, med det mål å utvikle varige relasjoner med dem kan visualiseres slik:

innholdsstrategi

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg