Lightspeed webhotell

Sats på deling fremfor spredning av standard budskap

Alle kommunikasjonvirkemidler sine sterke og svake sider, noe vi må tenke nøye på når innholdstrategien skal velges. Mens det er vanlig å “rope med ropert” når vi lager tradisjonelle annonser, radio- og tv reklame, fungerer dette dårlig på Internett. Her må vi heller sette fokus på å delta i samtaler fremfor å formidle enkeltbudskap for å oppnå suksess.

Dette krever en annerledes fremtoning og kommunikasjonform enn det som gjelder for de tradisjonelle kommunikasjonvirkemidlene. Innholdstrategien vi må velge på Internett for å kunne delta i samtalene med våre kunder, med det mål å utvikle varige relasjoner med dem kan visualiseres slik:

innholdsstrategi

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg