Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I enhver organisasjon vil det finnes en rekke interne interessegrupper som har makt og innflytelse. F.eks. fagforeninger, bedriftsforsamlingen, styret, divisjoner, avdelinger, arbeidsgrupper, uoffisielle grupper, mellomledere o.l.

Med interne interessegrupper menes:

“Interne interessenter som har interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og utvikling”

Alle har interesser som de ønsker å forsvare mot forandringer og tiltak som ikke gavner deres interesser og behov. Motstand fra disse gruppene kan stanse ethvert prosjekt og prosess. Av den grunn er det viktig å inkludere massemedia i en situasjonsanalyse av markedssystemet før en strategisk beslutning treffes.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss