Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 26 artikler om Sekundærdata

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Radiostrukturen i Norge består av tre segment, hvor NRK er størst med tre rikskanaler.

Foruten den statseide radiostasjonen, har vi en privat, riksdekkende radiostasjon – P4. I tillegg finnes det omkring 400 radiostasjoner som har konsesjon til å drive lokale sendinger, men kun omtrent 200 av dem er operative.

I likhet med avisredaksjonene har radiostasjonene et arkiv som inneholder alle sendingene, noe de også er pålagt å gjøre ved lov.

Imidlertid er det ofte vanskelig å få utlevere dette materialet, men siden det sjelden er aktuelt å bruke radiostasjonene som informasjonskilde i forskningssammenheng har dette liten betydning.

Du leser nå artikkelserien: Sekundærdata

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Fjernsyn som informasjonskildeSekundærdata fra forvaltningen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Interne informasjonskilder
 • Eksterne informasjonskilder
 • Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser
 • Hvilken informasjon kan vi nyttiggjøre oss av?
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Internett som informasjonskilde
 • Bøker som informasjonskilde
 • Dagspressen i Norge
 • Fjernsyn som informasjonskilde
 • Radio som informasjonskilde
 • Sekundærdata fra forvaltningen
 • Informasjon fra statsforvaltningen
 • Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging
 • Kommunal forvaltning og -planlegging
 • Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene
 • Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase
 • Skrevne rettsregler/lover
 • Sedvanerett
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Juridisk teori
 • Andre informasjonskilder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.