Domene og webhotell fra OnNet.no

Uavhengig av om vi velger en direkte innteksmodell i form av en kjøpe- eller leiemodell, eller en indirekte inntektsmodell, må innteksmodellen legge opp til innteksoptimalisering. Med innteksoptimalisering menes:

“Optimalisering av virksomhetens inntekter gjennom strategisk stimulering av etterspørselen etter virksomhetens verditilbud”

Må kobles opp mot virksomhetens pris- og rabattpolitikk

For å oppnå innteksoptimalisering må innteksmodellen kobles opp mot virksomhetens pris– og rabattpolitikk. Dette fordi prisen er det viktigste konkurransevirkemidlet en virksomhet har til å påvirke etterspørselen etter virksomhetens verditilbud, samtidig som endringer i pris- og rabattpolitikken umiddelbart påvirker virksomhetens inntekter

Stimulere etterspørselen fra førstegangskunder

For nyetablerte virksomheter og virksomheter med nye produkter og tjenester i introduksjons- eller vekstfasen i produktets livssyklus er et viktig mål å få flest mulig nye førstegangskunder.

For å oppnå dette kan det f.eks. være aktuelt å innføre en introduksjonsrabatt til førstegangskunder for å få dem til å prøve virksomhetens verditilbud, for så å satse på å tjene inn denne rabatten senere gjennom tilleggskjøp, merkjøp eller gjenkjøp strategier.

Affiliate

Affiliate vil si å bygge opp et nettverk av selvstendige selgere som anbefaler virksomhetens verditilbud til sitt eget nettverk.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss