Kategori: Interne analyseverktøy

risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer
vrio analyse

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 17 av 19 artikler i om Ressursledelse og ressursforvaltning

Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Les mer
Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Denne artikkelen er del 14 av 14 artikler i om Informasjon

Denne artikkelen er del 31 av 33 artikler i om Informasjonssystem

Det finnes knapt en ekspert eller bedriftsleder som er uenig i at Internett-, Ekstranett- og Intranett baserte løsninger kommer til å utgjøre grunnmuren i enhver organisasjons kommunikasjonsstruktur i fremtiden. Det som ikke er like opplagt er hvordan bedriftene skal utnytte de mulighetene som finnes innenfor denne teknologien for å oppnå økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

Les mer
gap-analyse

SERVQUAL ( Service Quality Model)

Denne artikkelen er del 32 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 6 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Et av de mest benyttet verktøy for å måle oppfattet servicekvalitet. Dette diagnose verktøyet prøver å kartlegge betydningen av opplevelser og forventninger gjennom å ta med både opplevelsen av servicekvaliteten og forventningene til den i vurderingen av servicekvaliteten.

Les mer
soft-analyse

SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)

Denne artikkelen er del 17 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 2 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 35 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 38 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Hva er en SOFT-analyse eller SWAP-analyse eller SWOP analyse som nyere markedsføringsteori ofte omtaler denne analysen som? Hvordan gjennomføre en slik analyse, og hva kan jeg bruke den til?

Les mer
Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Denne artikkelen er del 29 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 35 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 12 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 10 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Tiltaksmatrisen, også kalt “dyktighet/viktighet” matrisen er et kraftfullt analyseverktøy som bør brukes i forbindelse med analysen av arbeidsbetingelsene, da den viser hvor dyktige organisasjonen er på de områdene som er viktige for kunden – sett i forhold til konkurrentenes prestasjonsnivå.

Les mer
gap-modellen

GAP modellen (GAP analyse)

Denne artikkelen er del 5 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 31 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 30 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Modellen består av fire gap, i tillegg til kundegapet, som alle representerer en trussel for bedriftens totale leveransekvalitet.

Les mer