Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en horisontal fusjon eller oppkjøp?

Horisontale foretakssammenslutninger oppstår som når to selskaper på samme ledd i distribusjonskjeden slår seg sammen gjennom en fusjon eller oppkjøp. F.eks. når to produsenter eller detaljister kjøper hverandre opp eller slår seg sammen.

Horisontalt oppkjøp / fusjon

Hvorfor kjøpe opp eller fusjonere med en konkurrent?

Ett horisontalt oppkjøp eller fusjon kan gi mange fordeler for selskapet som kjøper opp det andre. For eksempel kan motivet være:

  • Å bli kvitt en brysom konkurrent (oppnå høyere priser)
  • Få tilgang til et nytt marked
  • Få mer markedsmakt gjennom en mer dominerende posisjon (markedsandel)

Les mer: Fusjon og oppkjøpsmotiv

Det spesielle med horisontale oppkjøp og fusjoner er at de reduserer konkurransen i markedet, da dette er en sammenslåing av to selskaper som ellers ville vært konkurrenter.

Konkurransetilsynet liker ikke slike oppkjøp eller fusjoner, spesielt hvis dette skjer i et marked som allerede er preget av duopol, oligopol eller monopolistisk konkurranse. Dette fordi konkurransen reduseres vesentlig ved at to konkurrenter slutter å konkurrere med hverandre. Noe som gjør at prisene går opp.

Hvordan kan en horisontal fusjon eller oppkjøp redusere konkurransen i markedet?

Hvis vi ser bort fra det åpenbare prispresset vi får når en aktør får en dominerende makt i et marked, kan konkurransen i et marked bli begrenset gjennom ethvert horisontalt samarbeid på to måter:

  1. Ikke-koordinerte (ensidige) virkninger
  2. Koordinerte virkninger

Ikke-koordinerte (ensidige) virkninger

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.