Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 19 artikler om Kriseledelse

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

 

Under finner du en rekke tips og råd i form av en sjekkliste for hva du må huske på de første timene og den første dagen når en krise oppstår.

sjekkliste

Start med å få oversikt over situasjonen

 • Hva har skjedd
 • Fakta, omfang, hendelsesforløp
  – Hva
  – Hvem
  – Hvor
  – Når
  – Hvorfor
  – Hva mer
  – Hva nå
 • Potensial for utvikling
 • Konsekvenser

Listen under er hentet fra: https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/veileder/veileder-krisekommunikasjon/#kommunikasjonsplanen. 

Første timer

 • Varsling
 • Vurdere eierskap til krisen (i hvilken grad er egen virksomhet berørt, andre sentrale berørte?)
 • Kalle inn ekstra hjelp
 • Melding til ansatte
 • Vurdere behov for ekstra hjelp
 • Varsle sentralbord og resepsjon
 • Avklare talspersoner
 • Igangsette pårørendetelefon
 • Igangsette medieovervåkning
 • Legge ut informasjon på relevante kanaler
 • Lage budskap for ulike kanaler
 • Oppdatere informasjon i alle kanaler, for eksempel nettside og sosiale medier
 • Avklare med HR vedr. informasjon til pårørende
 • Vurdere pressekonferanse/sted for å møte pressen
 • Sannsynlige utfordringer vedr. kommunikasjon i forbindelse med krisen?
 • Dele informasjon internt, delta på interne møter om krisen
 • Dele informasjon eksternt, ta kontakt med viktige samarbeidspartnere i krisen for utveksling av informasjon osv.
 • Fakta-innsamling
 • Finne frem forhåndsprodusert materiale og vurdere behov for å lage nytt
 • Loggføring

Første dag

 • Lag vaktlister
 • Husk nok hvile, mat og drikke
 • Unngå spekulasjoner, hypoteser og tall
 • Snakk om hva dere jobber med
Du leser nå artikkelserien: Kriseledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Overvåking av medier og omverden i kriserEtter krisen: Evaluering og læring av kriser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kriseledelse
 • Hva er en krise?
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kriseteam
 • Før krisen : Kriseforebygging og beredskap
 • Beredskapsplan ( Kriseplan )
 • Krisetrening
 • Under krisen: Krisehåndtering
 • Krisekommunikasjon
 • Intern og ekstern krisekommunikasjon
 • Krisestrategier
 • Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)
 • Varsling i kriser
 • Budskap i kriser
 • Hvordan ivareta omdømme i en krisesituasjon?
 • Kommunikasjonskanaler i krisekommunikasjon
 • Overvåking av medier og omverden i kriser
 • Sjekkliste for krisehåndtering de første timene og dag
 • Etter krisen: Evaluering og læring av kriser
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.