Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 18 av 19 artikler om Kriseledelse

 

Under finner du en rekke tips og råd i form av en sjekkliste for hva du må huske på de første timene og den første dagen når en krise oppstår.

sjekkliste


Start med å få oversikt over situasjonen

 • Hva har skjedd
 • Fakta, omfang, hendelsesforløp
  – Hva
  – Hvem
  – Hvor
  – Når
  – Hvorfor
  – Hva mer
  – Hva nå
 • Potensial for utvikling
 • Konsekvenser

Listen under er hentet fra: https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/veileder/veileder-krisekommunikasjon/#kommunikasjonsplanen. 

Første timer

 • Varsling
 • Vurdere eierskap til krisen (i hvilken grad er egen virksomhet berørt, andre sentrale berørte?)
 • Kalle inn ekstra hjelp
 • Melding til ansatte
 • Vurdere behov for ekstra hjelp
 • Varsle sentralbord og resepsjon
 • Avklare talspersoner
 • Igangsette pårørendetelefon
 • Igangsette medieovervåkning
 • Legge ut informasjon på relevante kanaler
 • Lage budskap for ulike kanaler
 • Oppdatere informasjon i alle kanaler, for eksempel nettside og sosiale medier
 • Avklare med HR vedr. informasjon til pårørende
 • Vurdere pressekonferanse/sted for å møte pressen
 • Sannsynlige utfordringer vedr. kommunikasjon i forbindelse med krisen?
 • Dele informasjon internt, delta på interne møter om krisen
 • Dele informasjon eksternt, ta kontakt med viktige samarbeidspartnere i krisen for utveksling av informasjon osv.
 • Fakta-innsamling
 • Finne frem forhåndsprodusert materiale og vurdere behov for å lage nytt
 • Loggføring

Første dag

 • Lag vaktlister
 • Husk nok hvile, mat og drikke
 • Unngå spekulasjoner, hypoteser og tall
 • Snakk om hva dere jobber med
Du leser nå artikkelserien: Kriseledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Overvåking av medier og omverden i kriserEtter krisen: Evaluering og læring av kriser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kriseledelse
 • Hva er en krise?
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kriseteam
 • Før krisen : Kriseforebygging og beredskap
 • Beredskapsplan ( Kriseplan )
 • Krisetrening
 • Under krisen: Krisehåndtering
 • Krisekommunikasjon
 • Intern og ekstern krisekommunikasjon
 • Krisestrategier
 • Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)
 • Varsling i kriser
 • Budskap i kriser
 • Hvordan ivareta omdømme i en krisesituasjon?
 • Kommunikasjonskanaler i krisekommunikasjon
 • Overvåking av medier og omverden i kriser
 • Sjekkliste for krisehåndtering de første timene og dag
 • Etter krisen: Evaluering og læring av kriser