agenturer.no

Familiebedrift

To tredjedeler av alle norske bedrifter er familieeide, og de står for ca 45 prosent av næringslivets produksjonsverdi, verdiskapning og sysselsetting (NHO, 2007b).

Med familiebedrift menes:

”En familiebedrift er en bedrift hvor en familie kontrollerer bedriften gjennom 50 prosent eller mer av aksjer med stemmerett, familien er representert i ledelsen, og familiens «overhode» ser på bedriften som en familiebedrift”

Familiebedrifter skiller seg fra andre bedrifter fordi eierskap og kontroll av selskapet overlappes av flere familiemedlemmer. Noe som gjør familiebedrifter til en av de mest komplekse organisasjonsformene som finnes. Familiebedrifter har høyere lønnsomhet og viser et større sosialt ansvar enn andre eierformer (NHO, 2007b). Likevel er familiebedrifter generelt mindre enn andre bedrifter, og har mindre sannsynlighet for å vokse (Isaksen, E. J, 2006). 

Generasjonsskifte

Alle familiebedrifter kommer til et tidspunkt hvor eieren ikke kan eller vil drive videre av ulike årsaker, og det blir derfor aktuelt å gjennomføre et generasjonsskifte.

Når vi snakker om generasjonsskifte i denne sammenheng mener vi eierskifte som i praksis handler om endringer av hvem som har kontrollen over selskapet. Det å håndtere gi fra seg makt og kontroll til et annet familiemedlem eller andre kan ofte være vanskelig i familiebedrifter, og er ofte kilden til store familiekrangler. I familiebedrifter er overgangen fra en generasjon til en annen også sjeldent planlagt, noe som vanskeliggjør hele generasjonsskifte. Ideelt bør generasjonsskifte og hvordan overtagelsen av virksomheten skal skje i praksis være avklart før hovedaksjonæren dør, da det tar tid å planlegge og gjennomføre en vellykket generasjonsskifte. 

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg