Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 16 av 19 artikler om Kostander

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

Skal du få suksess i forretningsverden, enten du snakker om egen virksomhet, et produkt, konsept eller privatøkonomien må det du driver med ha en sunn kostnadstruktur.

Kostnadstruktur

Med kostnadstruktur menes:

Nivå og sammensetningen av variable- og faste kostnader i forhold til inntektene

Sunn kostnadstruktur

En sunn kostnadstruktur vil si:

At kostnadene er mindre enn inntektene på kort- og lang sikt

En sunn kostnadstruktur er et absolutt krav for alle, da dette er den eneste måten vi kan tjene penger på. Er kostnadene større enn inntektene går vi underskudd eller tap om du vil. Den eneste måten å gå med overskudd på er å ha større inntekter enn kostnader. 

Mange synes å glemme dette. Gå ikke i samme fellen du også.

Kostnadsnivå

Sørg alltid for at det du driver med har ett sunt kostnadsnivå i forhold til inntektsnivået. Med kostnadsnivå menes:

Summen av alle faste- og variable kostnader

Kostnadsnivået må alltid ligger under inntektsnivået for å tjene penger. Glem aldri dette. 

Prioriter direkte- og variable kostnader fremfor indirekte- og faste kostnader

Når det gjelder hvilke kostnadtyper vi bør prioritere gjelder følgende tommelfingerregler for å holde kostnadrisikoen nede:

 • Velg variable kostnader fremfor faste kostnader. De faste kostnadene er konstante og har ikke noe direkte sammenheng med salget og inntektene og er dermed farlige kostnader. Dette fordi virksomheten blir direkte ulønnsom hvis salget (inntektene) faller under ett vist nivå. De variable kostnadene er derimot normalt knyttet til kapasiteten, f.eks. produksjons-, distribusjons- eller salgskapasiteten. Noe som betyr at de kun øker når salget/inntekten øker. Faller salget reduseres dem. Dette er dermed den form for kostnader vi ønsker, da det er en direkte sammenheng mellom dem og inntektene (salget).
 • Velg direkte kostnader fremfor indirekte kostnader. Det samme resonnementet gjelder for de direkte og indirekte kostnadene. De direkte kostnadene er direkte knyttet til det som genererer inntektene, mens de indirekte er kostnader som påløper uansett. Vi ønsker oss derfor direkte kostnader fremfor indirekte.

Faste, direkte kostnader muliggjør skalerbare kostnadmodeller

Selv om vi normalt ikke ønsker faste kostnader, finnes det en rekke unntak fra denne tommelfingerregelen. F.eks. er dette tilfellet når vi snakker om skalerbare kostnadmodeller.

Med skalerbare kostnadmodeller menes:

Forretningmodeller hvor inn det koster minimalt å levere en – 1 – enhet til i forhold til inntektene leveringen genererer.

Et typisk eksempel på skalerbare kostnadmodeller er hosting-selskaper som selger serverkapasitet og lagringsplass til kundens nettsider og epost. For å kunne levere disse tjenestene må selskapet først investere i raske Internett linjer med stor kapasitet, serverne de trenger, programvaren serverne trenger, lokalene serverne skal stå i og teknikere som kan drifte og vedlikeholde serverne før de kan selge en neste hosting-pakke. 

Dette krever store investeringer og gir selskapet store faste driftskostnader som påløper hver måned, uavhengig av hvor mange hosting-pakker de har solgt.

Fordelen med denne forretningmodellen er at når selskapet først har skaffet seg alt de trenger for å levere tjenesten koster det dem tilnærmet ingenting å opprette en ekstra kunde på serverparken. Kostnadene med å ha og drifte 1 og 10.000 kunder er for et hosting selskap tilnærmet den samme. Noe som gjør at selskapet tjener ekstremt mye mer hvis de har 10.000 kunder i forhold til 1 kunde som medfører store tap.

For at slike forretning- og kostnadmodeller skal kunne forsvareres må du vurdere to forhold:

 1. Direkte kostnader – de faste kostnadene bør være direkte knyttet til produksjonen og leveringen av produktet eller tjenesten fremfor indirekte kostnader som ikke kan tilbakeføres direkte til inntektene. Kostnadene må med andre ord være knyttet til selskapets primæraktiviteter og ikke støtteaktivitetene i verdiskapningprosessen.
 2. Kritisk driftmasse – kritisk driftmasse er en angivelse av hvor mange kunder selskapet trenger for å gå i null (break-even). Jo færre kunder virksomheten trenger for å få dekket sine faste kostnader, jo mindre er også kostnadrisikoen. 

Unngå ireversible faste kostnader

Ireversible faste kostnader er faste kostnader selskapet ikke kan bli kvitt selv om de legger ned hele produktet eller tjenesten. Selv om det er mulig å bli kvitt dem vil dette ta lang tid. Noe som f.eks. er tilfelle ved lån, leasing og leie av forretningslokaler.

Siden det er vanskelig å bli kvitt disse kostnadene hvis suksessen skulle utebli er dette en kostnadtype vi bør holde oss borte fra så lenge det er mulig.

Krever en kostnadanalyse 

For å avgjøre om selskapet har en sunn kostnadstruktur eller ikke kreves det at du gjennomfører en grundig kostnadanalyse som inkluderer alle virksomhetens kostnader. Hva en kostnadanalyse er tar vi for oss i neste artikkel i denne artikkelserien.

Du leser nå artikkelserien: Kostander

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhetKostnadsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Kostnadsfordeling
 • Bedriftens totale kostnader
 • Kjerne-, støtte- og styringskostnader
 • Materialkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Hvordan redusere kostnadene?
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.