Domene og webhotell fra OnNet.no

Siden det finnes mange måter å beskrive et samfunn på, finnes det like mange måter å beskrive hvordan samfunnet har utviklet seg.

Fra et industrialisert samfunn til et nettverkssamfunn

Ser vi på hvordan teknologien har drevet samfunnsutviklingen etter den industrielle revolusjonen er det lett å se at vi har beveget oss fra å være et industrialisert samfunn til å bli et digitalt samfunn. Likeledes er det lett å se at såvel organisasjonsutviklingen som den sosiologiske utviklingen har gått fra å være funksjons- og kontrolldrevet til å bli kunnskap- og nettverksdrevet. Vi sier derfor ofte at vi har beveget oss fra å være et industrialisert samfunn til å bli et “nettverkssamfunn“. Et begrep som først ble gjort kjent på 1990-tallet.

Hva er et nettverkssamfunn?

Begrepet nettverkssamfunn knyttes idag først og fremst til den spanske sosiologen Manuell Castells. Han definerte et nettverkssamfunn som (Castells, 2004:3):

«et samfunn hvor den sosiale strukturen består av nettverk som er drevet av mikroelektroniskbaserte informasjons- og kommunikasjons teknologier».

Definisjonen over har to nøkkelbegreper som må defineres for at definisjonen skal gi mening:

  1. “Sosial struktur”
  2. “Nettverk”

Begrepet «sosial struktur» viser til:

«organisatoriske arrangementer av menneskelige relasjoner når det gjelder produksjon, forbruk, reproduksjon, erfaringer og makt som uttrykker seg i meningsfull kommunikasjon kodet av kulturen»

mens begrepet «nettverk» referer til (Castells, 2004:3):

«et sett av knutepunkter som er knyttet sammen»

Vi kan dermed si at nettverkssamfunnet er et samfunn som bygger på kommunikasjons- og informasjonsteknologi som integrerer våre sosiale strukturer og nettverk til en helhet.

Nettverksamfunn

Ikke et nytt fenomen

Nettverk som samfunns- og organisasjonsform er imidlertid ikke et nytt fenomen. Bruk av nettverk er like gammelt som menneskeheten selv (McNeill, 2003), og kjennetegner alle former for levende systemer (Barrabási, 2003). F.eks. fysiske nettverk (ekosystem), organiske nettverk (nervesystem, hjerneceller), tekniske nettverk (veier, media) og sosiale nettverk.

Det nye med nettverkssamfunnet er at det sosiale nettverket (menneskene) er blitt knyttet sammen gjennom et teknologisk nettverk (Internett og digitale signaler). I dag bruker vi stort sett digital nettverksteknologi i form av satellitter, mobiltelefoner, datamaskiner og Internett til å samle inn, bearbeide og analysere informasjonen vi trenger og vi bruker de samme teknologiske nettverkene til å dele denne informasjonen og til å kommunisere med hverandre på. Det er dette samspillet mellom det sosiale- og teknologiske nettverket som utgjør det vi kaller nettverkssamfunnet. 

Et globalt nettverk uten landegrenser og begrensninger i tid

Det teknologiske nettverket vi alle er en del av i den utviklede delen av verden er et globalt nettverk uten landegrenser og begrensninger i tid. Et globalt nettverk som fjerner mange av de fysiske begrensningene som fantes i industrisamfunnet.

Internett kjenner ingen landegrenser og nettsidene stenger aldri. Vi kan derfor alltid skaffe oss informasjonen vi trenger når som helst og vi trenger ikke å forholde oss til den informasjonen noen få utvalgt har bestemt at vi skal ha tilgang til. På Internett har alle i utgangspunktet tilgang til den samme informasjonen. Det som skiller to individer idag er ikke lenger hvilken informasjon de har tilgang til, men hvordan de bruker denne informasjonen til å treffe beslutninger.

Nettbutikkene stenger heller aldri. Vi kan derfor alltid handle fra dem, uavhengig av hva klokka er eller om dette er en helligdag eller ikke. For oss som forbrukere gir dette oss en rekke åpenbare fordeler, men det er ikke bare oss som forbrukerne som har fått en rekke nye fordeler ved at vi alle har blitt koblet sammen i et globalt teknisk nettverk som ikke har noen landegrenser eller begrensninger i tid. Mens en butikk tidligere kun kunne selge sine produktene og tjenestene til dem som bodde eller arbeidet i nærheten av butikken, kan nå enhver butikk etablere seg på Internett med en egen nettbutikk for under 1000 kroner. Der kan de kan selge sine produkter og tjenester til alle som er koblet til Internett. Noe som gjør at små nisjebedrifter som tidligere ikke hadde kundegrunnlag nok til å oppnå lønnsom drift nå kan oppnå lønnsom drift ved at de nå når langt flere potensielle kunder på Internett. Baksiden er selvfølgelig at konkurransen nå har blitt langt større. Konkurrentene er ikke lenger andre lokale butikker som selger de samme produktene og tjenestene, men alle nettbutikker på Internett som selger lignende produkter og tjenester.

Fra et fysisk til et virtuelt samfunn

Det teknologiske nettverket som idag er en integrert del av våre sosiale nettverk gjør det mulig for oss å dele informasjon, sosialisere, kommunisere og handle uten at vi fysiske trenger å oppsøke noen eller noe. Vi kan idag gjøre alt virtuelt gjennom mobilen og datamaskinen vi har. Dette har fjernet behovet for fysiske butikker og kontorer. Noe som gjør det mulig for oss å jobbe hjemmenfra, på flyplassen og fra stranden. Ønsker vi å prate med en venn eller slektning trenger vi ikke lenger å besøke dem. Vi kan ringe dem eller foreta en video-samtale via Internett, f.eks. via Messenger tjenesten til Facebook. Dette har gitt oss nye måter å organisere bedriftene på og skapt et behov for tjenester som tidligere ikke eksisterte. 

En verden uten et sentrum

Nettverkssamfunnet er et samfunn som langt på vei eksisterer uten et sentrum (selv om myndighetene setter rammebetingelsene for dette samfunnet). Internett står som det fremste symbolet på dette samfunnet og de fleste som har brukt Internett vet hvor vanskelig det er å vite hvor det hele begynner og hvor det slutter. Linker er linker til andre linker, som igjen er linket videre andre kilder.

Et ikke hierarkisk samfunn

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.