Domene og webhotell fra OnNet.no

Driftsbudsjettet skal vise bedriftens inntekter og kostnader for kommende driftsår.

Driftsbudjettet omfang og utførelse vil selvfølgelig ha sammenheng med bl.a. bedriftens størrelse.

I et enkeltmannsforetak bil man f.eks ha følgende driftsbudsjett:

DRIFTSBUDSJETT

Kroner pr. mnd.

Kroner pr. år

Inntekter

Salgsinntekter

Leieinntekter

Renteinntekter

 

Sum inntekter

 

Kostnader

Husleie

 

 

60 000

2 000

 2 000

 

64 000

 

 

6000

 

 

720 000

24 000

24 000

 

768 000

 

 

72000

 

Strøm/felleskostnader

 

500

 

6000

 

Kontorrekvisita

 

2000

 

24000

 

Telefonkostnader

 

500

 

6000

 

Forsikringspremier

 

500

 

6000

 

Regnskap/revisor

 

2000

 

24000

 

Adm.kostnader

 

750

 

9000

 

Km – godtgjørelse

 

500

 

6000

 

Andre driftskostnader

 

3000

 

36000

 

Sum driftskostnader

 

15750

 

189000

 

   

Markedsføringskostnader

 

10000

 

120000

 

   

Sum drift- og markedsføringskostnader

 

25750

 

309000

 

   

Lønn daglig leder

 

13000

 

155750

 

Feriepenger

 

1325

 

15890

 

Arbeidsgiveravgift

 

2170

 

26010

 

Andre sosiale kostnader

 

800

 

9600

 

   

Sum personalkostnader

 

17295

 

207250

 

   

Sum kostnader

 

RESULTAT

 

43045

 

18 955

 

516250

 

251 750

 

Inntektene beregner vi ved å sette opp et salgsbudsjett. Kostnadene må vi beregne i ved å sette opp budsjetter for de ulike kostnadene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.