agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 11 av 18 artikler om Budsjettering

Driftsbudsjettet skal vise bedriftens inntekter og kostnader for kommende driftsår.

Driftsbudjettet omfang og utførelse vil selvfølgelig ha sammenheng med bl.a. bedriftens størrelse.

I et enkeltmannsforetak bil man f.eks ha følgende driftsbudsjett:

DRIFTSBUDSJETT

Kroner pr. mnd.

Kroner pr. år

Inntekter

Salgsinntekter

Leieinntekter

Renteinntekter

 

Sum inntekter

 

Kostnader

Husleie

 

 

60 000

2 000

 2 000

 

64 000

 

 

6000

 

 

720 000

24 000

24 000

 

768 000

 

 

72000

 

Strøm/felleskostnader

 

500

 

6000

 

Kontorrekvisita

 

2000

 

24000

 

Telefonkostnader

 

500

 

6000

 

Forsikringspremier

 

500

 

6000

 

Regnskap/revisor

 

2000

 

24000

 

Adm.kostnader

 

750

 

9000

 

Km – godtgjørelse

 

500

 

6000

 

Andre driftskostnader

 

3000

 

36000

 

Sum driftskostnader

 

15750

 

189000

 

   

Markedsføringskostnader

 

10000

 

120000

 

   

Sum drift- og markedsføringskostnader

 

25750

 

309000

 

   

Lønn daglig leder

 

13000

 

155750

 

Feriepenger

 

1325

 

15890

 

Arbeidsgiveravgift

 

2170

 

26010

 

Andre sosiale kostnader

 

800

 

9600

 

   

Sum personalkostnader

 

17295

 

207250

 

   

Sum kostnader

 

RESULTAT

 

43045

 

18 955

 

516250

 

251 750

 

Inntektene beregner vi ved å sette opp et salgsbudsjett. Kostnadene må vi beregne i ved å sette opp budsjetter for de ulike kostnadene.

For de faste kostnadene budsjetterer mange selskaper med det samme som i forrige år pluss et tillegg for prisstigning. Dette er ikke budsjettering! Hvis vi skal utarbeide seriøse budsjett, må vi gjøre undersøkelser og lage et mest mulig riktig estimat for de fremtidige kostnadene.

Lønnsbudsjettet kan bli relativt komplisert. Foruten timelønn eller månedslønn består lønnskostnadene også av feriepenger, andre sosiale kostnader og arbeidsgiveravgift. Feriepenger utgjør 12 % av lønnen (14,3 % for arbeidstagere over 60 år) og beregnes fortløpende som en kostnad. De feriepengene som opptjenes i et år, betales normalt ut i juni måned neste år. Hvis en arbeidstaker slutter, kan feriepengene utbetales når han eller hun slutter. Arbeidsgiveravgiften utgjør 14,1 % av lønn og feriepenger i de fleste kommuner (lavere satser i mer avsidesliggende kommuner). Den beregnes fortløpende som en kostnad og betales inn etter planen i tabellen under.

arbeidsgiveravgift

Påløpt arbeidsgiveravgift fra perioden januar – februar skal altså betales innen 15. mars osv. Arbeidsgiveravgift på feriepenger betales inn etter at feriepengene er utbetalt. Hvis en bedrift f.eks. betaler ut 500 000 kr i lønn hver måned i løpet av et år, betaler de 2 · 500 000 · 0,141 = 141 000 kr i arbeidsgiveravgift den 15. mars (for januar og februar), 141 000 kr i arbeidsgiveravgift den 15. mai, osv.

I løpet av året er det også påløpt 12 · 500 000 · 0,12 = 720 000 kr i feriepenger og arbeidsgiveravgift på disse. Dette blir gjeldsposter i balansen ved utgangen av året. Feriepengene betales ut i juni neste år. I tillegg betales det også 720 000 · 0,141 = 101 520 kr i arbeidsgiveravgift på disse feriepengene innen 15. juli neste år.

Større bedrifter har vanligvis investert i produksjonsutstyr, kjøretøy, osv. Dette må erstattes med nytt utstyr når det er utslitt. Derfor har bedriftene vanligvis egne investeringsbudsjett. Disse budsjettene henger sammen med budsjetter for avskrivninger og likviditetsbudsjettet.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Budsjettering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SalgsbudsjettReklamebudsjettet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Budsjett og budsjettering
 • Forutsetninger for budsjettering
 • Budsjettperioder og rullende budsjettering
 • Budsjetteringsprosess og budsjettdrivere
 • Budsjettmetodikk
 • Kritikk av budsjettet
 • Organisatoriske og strategiske problemer ved budsjettering
 • Actvity-Based Budgeting (ABB) og Beyond Budgeting (BB)
 • Budsjettyper
 • Salgsbudsjett
 • Driftsbudsjettet
 • Reklamebudsjettet
 • Metoder for markeds- og reklamebudsjettering
 • Fordelingen av reklamebudsjettet
 • Resultatbudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Opplæringsbudsjett
 • Budsjettkontroll