agenturer.no

For å sikre at alle ansatte får en grundig opplæring i hvordan de skal utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, bør opplæringsprogrammet starte med at det utvikles en læreplan for stillingen. Denne læreplanen kalles også for opplæringsplan, da den skal vise hvilken opplæring som kreves, hva som er målet med opplæringen, hvordan, når og hvor den skal skal skje og hvem som har ansvaret for opplæringen.

Hva er en læreplan og opplæringsplan?

En læreplan er:

“Et dokument som viser hvilken kompetanse og ferdigheter den enkelte stilling og/eller funksjon i virksomheten krever, med klare læremål som forteller hvilken kompetanse- og/eller ferdigheter som skal overføres i grunn-, spesial- og videreopplæringen”.

Når vi operasjonaliserer denne læreplanen til konkrete del-mål og aktiviteter for hvordan en nyansatt eller eksisterende medarbeider skal gjennomføre denne læreplanen i praksis kaller vi dette for en opplæringsplan.

Læreplan

Vi kan dermed definere en opplæringsplan som:

“En operasjonalisering av læreplanen som viser hvordan grunn-, spesial- og videreopplæringen skal legges opp, med klare del-mål og aktiviteter i hvert steg av opplæringen, og en angivelse av når, hvor og hvordan denne opplæringen skal skje”

Opplæringsplanen skal med andre ord vise hvilken:

  1. Kompetanse
  2. Ferdigheter

… som skal overføres til medarbeideren gjennom opplæringsprogrammet.

Læreplanen eller opplæringsplanen om du vil, består av to hovedkomponenter som er knyttet sammen til en helhet i læreplanen:

  • Læremål
  • Lærestrategi
Annonse

Læremål (opplæringsmål)

Med læremål menes:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg