Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

John P. Kotter er tidligere professor ved Harvard Business School og blir regnet som “leadership guru” innenfor endringsledelse. Basert på Kurt Lewins sin modell videreutvikleet John Kotter (1995) denne modellen til åtte faser eller prosesser som må følges for å lykkes med endringsledelse. Disse fasene skal følges i en bestemt rekkefølge for å unngå feil i ledelsen av endringen. Dessuten mener Kotter at mange endringsforsøk mislykkes fordi det ikke er en sterk nok maktkoalisjon i forkant (Jacobsen, 2004:225).

Disse åtte fasene presenterer han i artikkelen, “Why Transformation Effort Fails (1995)”, i Harvard Business Review og blir senere anmeldt i hans bok, “Leading Change (1996)”.

endring-modell

Trinn 1: Etablere en følelse av krise eller nødvendighet

Vi må starte prosessen ved å etablere en følelse av at det er et behov for endring. Er de fornøyde med dagens situasjon og ikke ser behovet for endringen vil de motarbeide ethvert forsøk på endring og endringsprosessen vil mislykkes før den i det hele tatt har startet. 

Prosessen må derfor starte med at de ansatte erkjenner at endringer er nødvendig, enten at det er en krise eller at det finnes en stor mulighet som må utnyttes. Å skape kriseforståelse eller en følelse av nødvendighet er effektive tiltak for å motivere folk til endring. Ledelsen må her forsøke å kartlegge potensielle fallgruver og forsøke å danne ulike scenarioer av fremtiden. Det vil være lurt av ledelsen å ha åpen og ærlig samtale om hvor organisasjonen befinner seg og videre gi overbevisende argumenter for det som må endres i organisasjonen for å imøtekomme fremtiden. Hvis mange nok folk begynner å snakke om foreslått endring, kan den prekære situasjonen utvikle og spre seg selv. Videre mener Kotter at det er viktig at omtrent 75 % av ledelsen oppfatter endringen som nødvendig, ellers vil det kunne oppstå store problemer videre i endringsprosessen.

Hensikten er å skape motivasjon og en drivkraft for endring, samt redusere motkrefter. En av de største feilene mange gjør, er at de ikke greier å skape forståelse av krise. Dette er helt nødvendig for å redusere motstand og skape oppslutning om endringsideen.


Trinn 2: Forme en sterk endringskoalisjon

For at folk i organisasjonen skal bli overbevist om at endringen er nødvendig, er det viktig med sterk lederskap og synlig støtte fra sentrale personer i organisasjonen. Steg 2 er derfor å etablere en prosjektgruppe som skal lede prosessen og som har den nødvendige støtte og makt til å gjennomføre prosessen, slik at den blir i stand til å overkjøre en eventuell sterk motstand. Prosessen må være forankret hos personer og grupper med overordnet beslutningsmyndighet. 

Denne koalisjonen må ha tydelig ledelse og oppnå støtte hos nøkkelpersonell i organisasjonen. En slik tydelig ledelse må ikke bare ha hierakisk toppfundament, uformelle og sterke ledere må også få innpass og vil være viktige bærere av motivasjon for resten av organisasjonen. Det må med andre ord etterstrebes å skape et team sammensatt av relatert diversitet både når det gjelder makt og kunnskapsbaser (Isaksen 2013). Det vil være viktig med strategisk ledelse og ikke bare daglig administrasjon. Koalisjonen må således bli mest mulig sammensveiset for å skape samhold, felles front og kontinuitet mot målet. Svært mange endringer mislykkes fordi det ikke er mobilisert sterk nok allianse bak endringen.

Det er mulig å finne effektive endringsledere i hele organisasjonen, disse trenger ikke nødvendigvis å følge det tradisjonelle hierarkiet og kan bli valgt for sin autoritet, kompetanse, ressurser, kunnskap eller ferdigheter. Det kan også være lurt å involvere folk fra ulike avdelinger og nivåer i organisasjonen for å ha en god miks av folk. Ledelsen må videre delegere ansvar til samtlige involverte for at de skal få en følelse av eierskap til endringsideen. Mange endringer mislykkes nettopp fordi en sterk nok koalisjon ikke er etablert.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss