Domene og webhotell fra OnNet.no

Entreprenøren / gründeren er den mest kritisk suksessfaktoren!

Investorer sier gjerne at de ikke investerer i forretningsideen, men i entreprenøren eller gründeren bak forretningsideen. Dette fordi selv de beste forretningsideene vil mislykkes hvis de ikke ledes av de rette personene. Entreprenøren eller gründeren, med deres team, er av den grunn den mest kritiske suksessfaktoren for om en forretningside lykkes eller ikke.

Begrepene gründer og entreprenør brukes gjerne om hverandre som om de skulle bety det samme. Selv om det finnes en menge likhetstrekk mellom en gründer og entreprenør er det også noen viktige forskjeller det er viktig å være klar over. La oss derfor se litt nærmere på begrepene.

Hva er en gründer?

En gründer (tysk: grunnlegger) er:

en person som har tatt initiativ til å starte et selskap for å tjene penger til seg selv, og som svarer for hele eller deler av selskapets økonomiske risiko.

En gründer er en person som starter et selskap for å gjøre forretningsideen til selskapet til sitt levebrød. Enhver som starter en 7/Eleven filial for første gang er med andre ord en gründer.

grunder

Hva er en entreprenør?

Begrepet entreprenør er fransk og betyr “å etablere“, eller “å starte noe“. Begrepet entreprenør kan defineres som:

En person som har etablert et selskap for å realisere en samfunnsnyttig idè som dekker behov eller løser problemer på nye måter.

Østerikeren Joseph Schumpeter (1883-1950), innovasjonsteorienes far, definerte en entreprenør som (1934):

En person som bruker tilgjengelige ressurser på nye måter.

En entreprenør kan, ifølge Schumpeter, være en hvilken som helst person bare de introduserer nye kombinasjoner for det økonomiske system. Imidlertid, er entreprenøren kun en entreprenør i den entreprenørielle fasen, i følge Schumper.

entrepenør

Hva er forskjellen mellom gründer og entreprenør?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss