Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Realiseringsfasen, også kalt fasen for gevinstrealisering, starter når prosjektet formelt er avsluttet og alle avtalte sluttprodukter er levert. Ansvaret for gevinstrealiseringen hviler på gevinstansvarlig hvis denne personen er utnevnt. Har prosjektet ingen gevinstansvarlig hviler ansvaret på prosjekteier og ledelsen i linjeorganisasjonen.

Den vanskeligste prosjektfasen

Gevinstrealiseringen er den vanskeligste og mest kritiske fasen til ethvert prosjekt. Hvorfor? Svaret er enkelt:

– Det er nå de potensielle gevinstene og effektene som ble dokumentert i gevinstrealiseringsplanen skal hentes ut i linjeorganisasjonen for at prosjektet skal gi noen målbar effekt.

Blir sluttrapporten og gevinstrealiseringsplanen bare lagt i en skuff når prosjektet er ferdig skjer det ingen endringer i organisasjonen og prosjektet blir en fiasko.


Hva skjer i denne fasen?

Realiseringsfasen omfatter:

alle aktiviteter som gjør at bedriften får realisert de potensielle gevinstene som ble dokumentert i gevinstrealiseringsplanen.

Gevinster kommer ikke av seg selv. De må hentes ut gjennom målbevisst og aktiv innsats gjennom hele realiseringsfasen, hvor gevinstrealiseringsaktivitetene blir prioritert, målt og evaluert fortløpende.

Selve realiseringen skjer ved at organisasjonen begynner å nyttiggjøre seg av prosjektets sluttprodukter. For å kunne nyttiggjøre seg av disse sluttproduktene kreves det imidlertid at organisasjonen driver med opplæring av sine ansatte om hvordan de skal bruke de nye systemene og verktøyene prosjektet har skapt, samtidig som det etableres nye endrede arbeidsprosesser som fortløpende blir fulgt opp etterhvert som vi får erfaringer med å bruke de nye sluttproduktene.

Innovasjon og endringsmotstand

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.