Kategori: Atferd

I denne artikkelkategorien vil du lære hva som styrer vår atferd og hvordan du kan gå frem for å endre denne atferden. Vi beveger oss her inn på fagområdet til en rekke fagdisipliner. 

Ønsker du å lese artiklene som en lærebok anbefaler vi at du leser våre artikkelserier istedenfor.

Til høyre finner du hvilke under-kategorier som finnes til denne hovedkategorien, men du finner artiklene som inngår i disse kategoriene under.

tosteg-hypotesen

To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)

Denne artikkelen er del 15 av 22 artikler i om Medielære (utvikling og bruk)

Denne artikkelen er del 14 av 29 artikler i om Kjøpsprosessen

Denne artikkelen er del 18 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 2 av 35 artikler i om Viral markedsføring

Denne artikkelen er del 11 av 12 artikler i om Kommunikasjonsmodeller

En modell som forklarer hvordan “Word of Mouth (WOM)” oppstår og hvordan et budskap blir spredt gjennom denne prosessen.

Les mer
verdier

Verdi og verdier

Denne artikkelen er del 8 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: “Alt det som er verdifullt for menneske”.

Les mer