Domene og webhotell fra OnNet.no

resultatberegningNår vi skal kalkulere prisen på ett produkt eller tjeneste eller beregne bedriftens lønnsomhet tar vi som regel utgangspunkt i bedriftens driftsregnskap, da dette regnskapet gir den beste oversikten over bedriftens faktiske kostnader (betalbare– og kalkulatorirske kostnader). Med utgangspunkt i driftsregnskapet kan vi kalkulere prisen vi skal ta for vårt produkt eller tjenester med hjelp av ulike metoder for kostnadsfordeling.

Selvkost og selvkostmetoden

Vi skal her se på hvordan vi gjør dette ved å benytte selvkostmetoden for å beregne selvkost. Begrepene kan forklares slik:

  • Selvkost – hva det totalt sett koster å produsere en enhet, før vi legger til en beregnet fortjeneste.
  • Selvkostmetoden – kalkulasjonsmetoden vi benytter for å beregne selvkost.

Vi vi vil her gå igjennom:

Hva er selvkostmetoden?

Selvkostmetoden skiller seg fra bidragsmetoden ved at vi fordeler alle kostnadene, det vil si både de faste og variable kostnader til det enkelte produktene for å beregne hva det totalt sett koster oss å produsere/selge ett produkt eller tjenesten. 

Når vi vet hva selvkost per enhet er legger vi til slutt på en kalkulert fortjeneste, normalt uttrykt som en prosentandel av selvkost, for å komme frem til salgsprisen, eksl. mva.

Sum enhetskostnader + fortjeneste = Salgspris

Metode for singel og tilleggskalkulasjon

Selvkostmetoden er en kalkulassjonsmetode for både:

  • Singel kalkulasjon – priskalkulasjon som gjelder ett enkelt produkt/tjeneste virksomheten produserer/selger
  • Tilleggskalkulasjon – benyttes når vi driver med fler-vare produksjon, dvs. produserer flere produkter basert på de samme ressursene.

Singel kalkulasjon etter selvkostmetoden

Produserer vi kun ett produkt eller tjeneste kan vi beregne bedriftens selvkost ved å summere alle bedriftens faste- og variable kostnader. Ved så å legge til en passende fortjenestemargin kommer man så fram til inntektene.

   Faste kostnader
+ Variable kostnader
= Selvkost
+ Fortjeneste
= Inntekter

For å finne ut hvilken selvkost vi har for å produsere ett enkelt produkt eller transaksjon deler vi selvkost kostnadene på antall produserte enheter for å komme fra til kostnaden pr. produsert enhet (selvkost).

Selvkost / Antall produsert enheter = Selvkost per produsert enhet

Ved så å legge til en passende fortjenestemargin kommer man så fram til salgsprisen.

Selvkost per enhet + Fortjeneste (f.eks. 15%) = Salgspris, eksl mva.

Vet vi selvkost per enhet, salgsprisen og antall solgte enheter kan vi enkelt beregne bedriftens inntekter, kostnader og fortjeneste ved å gange salgsprisen med antall solte enheter for å komme frem til bedriftens inntekter, og selvkost per enhet med antall solgte enheter for å beregne kostnadene. 

Salgspris pr. enhet * antall solgte enheter = Inntekter
Selvkost pr. enhet * antall solgte enheter = Kostnader

Resultatet finner vi så ved å trekke kostnadene fra inntektene.

Inntekter – Kostnader = Resultat

Tilleggskalkulasjon etter selvkostmetoden

Driver med med fler-vare produksjon, dvs. produksjon/salg av flere produkter som baserer seg på de samme ressursene må vi fordele de faste kostnadene på flere produkter istedenfor å belaste alle kostnadene til et enkelt produkt slik vi gjør ved singel kalkulasjon.

Direkte og indirekte kostnader

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss