Domene og webhotell fra OnNet.no

Språk = Verbalt språk + kroppsspråk

I all kommunikasjon er det viktig å huske på at språket kan deles opp i et:

  1. verbalt språk – det vi sier og skriver
  2. kroppsspråk – de kroppslige signalene senderen sender bevist og ubevist til mottakeren og som mottakeren oppfatter og tolker på et bevisst- og ubevisst nivå.

Det verbale språket kan videre deles opp i:

  1. Muntlig språk – det vi sier i våre samtaler
  2. Skriftlig språk – de vi skriver

Kroppspråket står for 70% av budskapet

Kommunikasjonsforskere har kommet frem til at det verbale språket kun utgjør omkring 30% av “språket” (signalene kunden oppfatter) under kommunikasjonsprosessen, mens hele 70 % kommer via kroppsspråket. Det hjelper derfor lite å si de rette tingene, hvis kroppsspråket sier noe annet. Feil bruk av kroppsspråket kan ødelegge enhver kommunikasjonsprosess før det engang har kommet i gang.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss