Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er rentabilitet?

Med rentabilitet menes:

“Avkastning på den kapital som er investert i selskapet”

Rentabilitet er m.a.o. et lønnsomhetsmål, og vi skiller i denne sammenheng mellom:

  • Totalkapitalens rentabilitet
  • Egenkapitalrentabilitet

Rentabiliteten til en kapital er et uttrykk for hvor mye kapitalen kaster av seg i form av prosentvis avkastning – og rentabiliteter kan sammenlignes på tvers av virksomheter og landegrenser.

I beregningen av rentabilitet kan man velge å enten ha fullstendig nettoresultat eller normalisert nettoresultat i telleren. Mest brukt er kanskje normalisert nettoresultat fordi det for budsjettering, fremskriving og verdsettelse er den mest relevante. Normalisert rentabilitet jevner ut kortsiktige svingninger.

I nevneren bør man bruke gjennomsnittlig kapital justert for opptjent kapital i perioden. Grunnen til dette er at man vanligvis bruker etterskuddsrente ved utarbeiding av avkastningskrav – og da er det også mest relevant å bruke etterskuddsrentabilitet til sammenligning. Innbetalinger og utbetalinger forutsettes å skje midt i året, derfor deler vi på 2.

Formelen for rentabilitetsberegning kan da presenteres som under:

rentabilitet


Totalkapitalens rentabilitet

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.