Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorganet i et aksjeselskap og allmentaksjeselskap. Her møtes alle aksjonærene med stemmerett i et aksje- og allmentaksjeselskap minst en gang i året for å ivareta sine eierinteresser. Utenfor generalforsamlingen har aksjonærene i et selskap ingen innflytelse over driften av selskapet.

En generalforsamling kan bestå av en person, noe som er tilfelle hvor det bare er en eier i et aksjeselskap eller som i NSB og NRK, hvor henholdsvis samferdselsministeren og kulturministeren regnes som generalforsamling i disse statseide selskapene.

Generalforsamlingen velger styre og eiernes representanter til bedriftsforsamlingen hvis selskapet også har dette. I enkelte tilfeller ansetter de også daglig leder, selv om dette normalt anses som styrets oppgave.

Hvor ofte avholdes en generalforsamling?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.