Domene og webhotell fra OnNet.no

Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorganet i et aksjeselskap og allmentaksjeselskap. Her møtes alle aksjonærene med stemmerett i et aksje- og allmentaksjeselskap minst en gang i året for å ivareta sine eierinteresser. Utenfor generalforsamlingen har aksjonærene i et selskap ingen innflytelse over driften av selskapet.

En generalforsamling kan bestå av en person, noe som er tilfelle hvor det bare er en eier i et aksjeselskap eller som i NSB og NRK, hvor henholdsvis samferdselsministeren og kulturministeren regnes som generalforsamling i disse statseide selskapene.

Generalforsamlingen velger styre og eiernes representanter til bedriftsforsamlingen hvis selskapet også har dette. I enkelte tilfeller ansetter de også daglig leder, selv om dette normalt anses som styrets oppgave.

Hvor ofte avholdes en generalforsamling?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.