Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

En generalforsamling er den øverste myndighet i et aksjeselskap og allmentaksjeselskap.

Generalforsamlingen er et møte hvor alle aksjonærene i et aksjeselskap med stemmerett har rett til å møte for å ivareta sine eierinteresser. Utenfor generalforsamlingen har aksjonærene i et selskap ingen innflytelse på driften av selskapet.

En generalforsamling kan også bare bestå av en person, noe som er tilfelle hvor det bare er en eier i et aksjeselskap eller som i NSB eller NRK hvor henholdsvis samferdselsministeren og kulturministeren regnes som generalforsamling i disse statseide selskapene.

Generalforsamlingen velger styre og eiernes representanter til bedriftsforsamlingen hvis selskapet også har dette. I enkelte tilfeller ansetter de også daglig leder, selv om dette normalt anses som styrets oppgave.

Hvor ofte avholdes en generalforsamling?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg