Domene og webhotell fra OnNet.no

Merkevarebygging, enten vi snakker om intern merkevarebygging eller ekstern merkevarebygging er en lederoppgave. Det er alle teoretikere enige om. 

Omdømme og merkevarebyggingen er ikke bare ansvaret til den lederen som har fått det operative ansvaret for oppgavene, men også et viktig topp-leder oppgave. Dette fordi merkevarebyggingen må komme starte på toppen, for å få en klar retning og forpliktelse fra alle nivåene i og delene av organisasjonen. 

Merkevareledelse

Arbeidet med å skape og vedlikeholde en merkevare kalles merkevareledelse, og er av ovenstående grunner et delt ansvar som alle lederne i organisasjonen har et delansvar i. 

Hva som er formålet med merkevareledelse kan illustreres gjennom følgende figur:

merkevareledelse

Som det går frem av figuren over er formålet med merkevareledelse å skape merkekjennskap og merkeassosiasjoner som gir bedriften en unik merkeverdi. En merkeverdi som er et konkurransefortrinn som resulterer i økt lønnsomhet (ROI).

merkeverdi

Figuren over viser Keller (2008:39) sine fasene i den strategisk merkevareledelseprosessen.

Den strategiske merkevareledelseprosessen i alle bedrifter starter med å identifisere og etablere en distinkt merkeposisjonering. Med dette mener Keller å designe bedriftens tilbud og image slik at det opptar en distinkt og positiv plass i minnet (evoket set) på konsumentene i forhold til konkurrentene (2008:98).

Posisjoneringen danner utgangspunktet for hvordan resten av merkevareledelsesstrategien utformes. Dette fordi den bestemmer hva merket skal være og ikke være, hvordan det er unikt for hvilke konsumenter og hva det har felles med konkurrerende tilbud.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.