Domene og webhotell fra OnNet.no

To av tre grunnkomponenter i all kommunikasjon

sender-budskap-mottaker
Figur – Grunnelementene i kommunikasjonmodellen

Kommunikasjon går ut på å sende et budskap fra en sender til en mottaker på en måte som gjør at mottakeren tolker budskapet slik senderen ønsket. For å kunne kommunisere trenger vi dermed minst tre komponenter:

  1. Sender – en som har noe å fortelle (formidle).
  2. Budskap – det vi ønsker å fortelle (gjøre felles).
  3. Mottaker – den vi ønsker å fortelle noe til.

Til sammen utgjør disse tre komponentene grunnmuren i den lineære kommunikasjonsmodellen.

Hvem er sender og mottakeren?

Snakker vi om personlig kommunikasjon, også kalt en-til-en kommunikasjon, er senderen en person som ønsker å kommunisere med en annen person. Denne “andre personen” kaller vi for mottaker.

Snakker vi om markedskommunikasjon, som normalt er en eller annen form for massekommunikasjon (en-til mange kommunikasjon), kan senderen og mottakeren være en person, en gruppe eller en organisasjon.

Setter en organisasjon inn en annonse i et medium, f.eks. en banner annonse i VG, er organisasjonen senderen, mens alle dem som leser dette mediet er mottakerne. Disse mottakerne kaller vi for annonsens målgruppe. Sender organisasjonen et anbud til en annen organisasjon for å få en jobb de har utlyst er organisasjonen som sender anbudet senderen, mens organisasjonen som mottar anbudet er mottakeren. Ved internkommunikasjon, hvor daglig leder f.eks. snakker til de ansatte i en avdeling er daglig leder senderen, mens de ansatte i avdelingen er mottakeren.

Mennesker

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.