Domene og webhotell fra OnNet.no

De mange del-prosessene som tilsammen utgjør virksomhetens verdiskapningprosess bør organiseres i en hierarkisk struktur som viser virksomhetens:

  1. Strategiske prosesser
  2. Taktiske prosesser
  3. Operasjonelle prosesser

Dette gjør det enklere å relatere prosessene til hvordan virksomheten vanligvis illustrerer og forstår sin forretningsdrift.

Strategiske prosesser

Strategiske prosesser kan for eksempel være hvordan et selskap skal vokse – biologisk eller gjennom sammenslåing/oppkjøp. Et annet eksempel kan være prosessen(e) involvert om man skal ta en avgjørelse på om man selv skal produsere et produkt eller kjøpe produktet som en tjeneste fra en leverandør for å beholde en frihet til å raskere (og enklere) fase inn og ut produkter. De strategiske prosessene er øverst i hierarkiet og alle andre prosesser må anses å være delprosesser av bedriftens overordnede prosesser for verdiskapning.

Taktiske prosesser

Taktiske prosesser omfatter de prosesser som er involvert ved konfigurasjon (tilretteleggelse) av supply- og value-chains. Et eksempel på dette kan være organiseringen av lager med tanke på fysisk lokalisering eller evalueringer av lokallager versus sentrallager.

Operasjonelle prosesser

Operasjonelle prosesser kan for eksempel være å motta bestilte varer – kontrollere at varene er uskadet og iht. ordre – plassere varene på lager osv.

Aktiviteter

Aktiviteter – er subkomponenter til alle prosesser uavhengig av hvilket nivå i hierarkiet man arbeider.

Jo høyere opp i hierarkiet man utvikler prosessene, desto større innvirkning vil enhver endring ha for alle andre prosesser i virksomheten.

Det er også slik at det er særlig på det taktiske nivået man kan realisere de største økonomiske gevinstene.

De operasjonelle prosessene er hver for seg relativt enkle å definere og kartlegge og de har som oftest en stor «avhengighet» av svært mange andre prosesser. Økonomiske gevinster ved prosessforbedringer på dette nivået kan for den prosessen som er under lupen være relativt sett stor, men ofte marginal målt i relasjon til bedriftens totale verdiskapning.

Bedriftspyramiden

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.