Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en organisasjonsendring?

Mens markedsendringer er et resultat av virksomhetens har kommet i disharmoni med sine eksterne arbeidsbetingelser. Dvs. markedssystemet de er en del av, er en organisasjonsendring et resultat av:

“At interne forhold i organisasjonen har brakt organisasjonen i disharmoni med markedets og ledelsen behov, krav og forventninger”

Siden vi snakker om alle interne forhold i organisasjonen snakker vi om mange ulike former for disharmoni som kan skape et behov for en endring. Organisasjonsendringer er endringer som er mer dyptgripende enn organisasjonsutvikling. Vi viser her til drøftingen i forrige artikkel.

Organisasjonsendringer krever som regel endringer av organisasjonskulturen, verdier, organisasjonsstrukturen, arbeidsdeling, samhandling, koordinering, normer, kutymer, roller, holdninger, arbeidsmetodikk, bruk av verktøy m.m. Fellesnevneren i alle forsøk på å få til en organisasjonsendring er imidlertid den samme. Nemlig:

“Å få mennesker til å handle annerledes enn før”

Vi snakker med andre ord om å få til ønskede atferdsendringer og endre medarbeidernes handlingsmønstre.

Hvorfor må vi gjennomføre organisasjonsendringer?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Reidar Myrvang
Reidar Myrvang er daglig leder og eier av konsulentselskapet Lederrådgivning AS (lederraadgivning.no) som jobber med å utvikle og trene ledere og medarbeidere i henhold til forskningsbasert (evidensbasert) kunnskap. I tillegg er han foredragsholder rundt tematikken lederstiler og hva som skaper de beste prestasjonene. Et annet tema som Reidar holder foredrag om er hvordan vi kan gjennomføre endringer og nedbemanninger i organisasjoner på et best mulig vis og hvordan vi ivaretar de menneskelige aspektene under prosessene.De siste årene har han jobbet mye med endringsprosesser innenfor finansnæringen, nedbemanninger (In Between Jobs tjenesten), ledercoaching, mentoring samt karriererådgivning. Har stor interesse for mennesker og hva som driver oss frem til å bli den beste utgaven av oss selv.Reidar Myrvang har erfaring fra ulike lederstillinger innenfor bank- og finansbransjen. Han har tillegg utdannelse fra Handelshøyskolen BI Executive Master of Management med spesialisering innenfor HRM (Human Resources Management) samt spesialisering innenfor leder- og medarbeiderutvikling i organisasjoner. Han har forsket på utøvelsen av ulike lederstillinger innenfor et av Norges største finanskonsern samt forsket på sammenhenger mellom støttende ledelse og opplevelsen av et mestringsklima i Norges største sparebankallianse.I tillegg er han sertifisert NLP Coach i henhold til internasjonale retningslinjer for sertifisering samt har bred erfaring fra å ha arbeidet innenfor sikkerhetspsykiatrien samt ulike lederstillinger innenfor varehandelsbransjen. For mer informasjon se www.lederraadgivning.no.