Domene og webhotell fra OnNet.no

Når du har bestemt deg for å lage et nytt nettsted er det ikke bare å ringe til en webdesigner for å bestille et nytt nettsted til bedriften. Før du kontakter noen som helst er det en del ting du bør ha tenkt igjennom på forhånd. 

Et nytt nettsted eller redesign av et eksisterende?

Hva du bør ha tenkt igjennom før du starter utviklingen er avhengig av om du skal utvikle et helt nytt nettsted fra bunnen av eller om dette er et redesign eller en videreutvikling av dagens nettsted.

Snakker vi om å utvikle et helt nytt nettsted kan vi starte med blanke ark. Snakker vi derimot om et redesign og/eller videreutvikling av dagens nettsted må vi først evaluere dagens nettsted grundig før vi begynner videreutviklingen, slik at vi kan lære av de feil og suksesser vi har gjort så langt.

Definer knapphetsfaktorene

Før du kan starte planleggingen av ditt nye nettsted må du definere prosjektets, dvs. nettstedets, knapphetsfaktorer. De tre største knapphetsfaktorene ved alle prosjekter er:

TID, PENGER og KUNNSKAP

Sett derfor opp først som sist ett:

  • Budsjett – hvor mye penger kan du bruke på utviklingen av det nye nettstedet? Å kartlegge dette tidlig er viktig, da det avgjør i hvilke baner det er mulig å tenke. Har du et mini-budsjett på 10.000 kroner for hele prosjektet, sier det seg selv at du ikke kan planlegge å utvikle egne kundedatabaser og sette opp en avansert nettbutikk, med kortbetaling, forum, faq og lignende tjenester. Sett derfor opp en budsjettramme så du vet hvilke økonomiske rammer prosjektet må holde seg innenfor før du går videre i planleggingen.
  • Tidsplan – hvor mye tid kan brukes på utviklingen og implementeringen av dette nye nettstedet? Må alt være ferdig om 1 måned til en messe,  har man ikke tid til å gjøre all nødvendig forarbeid og utvikle en avansert løsning på utfordringene man står ovenfor. Tiden man har til rådighet, må ses i sammenheng med budsjettet man har til rådighet når man skal tenke på å utvikle et nytt nettsted.
  • Kompetanseplan – hvilken kompetanse har du og organisasjonen, hvilken kompetanse kreves og hvordan kan du skaffe deg denne kompetansen? Å starte planleggingen av noe man ikke har kompetansen til å sluttføre, er meningsløst. Det er derfor viktig å kartlegge kompetansebehovet før man går videre i planleggingen.

Situasjonsanalyse

Når knapphetsfaktorene er definert, er neste oppgave å gjennomføre en situasjonsanalyse for å avdekke:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.