Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er opportunisme?

Opportunisme er når en person eller en partner i et forhold er illojal og holder tilbake verdifull informasjon for sin egen vinning, på bekostning av motparten. En opportunist er dermed en person som lar sin handlemåte bestemme av opportunisme (et ønske om å oppnå egen vinning på bekostning av andre).

Betegnelsen kommer av det italienske ordet opportunismo, som ble brukt i italiensk politikk på 1800-tallet om «utnyttelse av gjeldende omstendigheter eller muligheter med det formål å oppnå fordeler for seg selv eller gruppen» (Wikipedia).

Opportunistiske handlinger er normalt drevet av motiver om egeninteresse av personer, grupper eller organisasjoner med lav moral. Dette til tross for at begrepet også kan ses på som en utnyttelse av muligheter og fordeler i øyeblikket, og evnen til å tilpasse seg forandringer og maksimere egeninteressen (imidlertid på en måte som går utover moralske eller andre prinsipper).

Når skjer opportunistiske handlinger?

Opportunistiske handlinger kan skje kalkulert, det vil si at den har hatt en opportunistisk baktanke gjennom hele samarbeidsprosessen, eller det kan skje gradvis, som vil si at informasjon dukker opp, eller det skjer en hendelse ut i samarbeidsforholdet som den ene parten får vite og holder dette tilbake for motparten med vilje.

Konsekvenser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.