Domene og webhotell fra OnNet.no

I dagens stadig mer globaliserte verden, med stadig mer kravstore kunder, nye medievaner og handlemønstre, hvor endringene skjer stadig raskere, har konsekvensene av å treffe feilaktige beslutninger blitt katastrofale.

For å avgjøre hva som vil være den rette lederstilen og beslutningen i ulike situasjoner må vi i stadig større grad basere oss på ledelse gjennom bruk av samfunnsvitenskaplige metoder.

Med samfunnsvitenskapelige metoder menes:

“å samle inn, organisere, bearbeide, analysere og tolke fakta om sosiale individer, -grupper, -relasjoner og -prosesser på en så systematisk måte at vi kan skaffe oss ny kunnskap om variabelens underliggende mønster og føre bevise for hvordan resultatene er fremkommet”

Samfunnsvitenskap er å studere sosiale forhold, med det mål å få bedre forståelse av samfunnet og markedet. Siden mennesker i langt større grad handler og tenker som et gruppemedlem enn som enkeltindivid, prøver samfunnsvitenskapen å forstå hvordan individer tenker og handler ved å studerer deres atferd i ulike sosiale grupper. Her ser vi på hvilke relasjoner som gjelder mellom gruppemedlemmene og gruppene, hva som påvirker og styrer norm- og rolledannelsen og de sosiale prosessene. Alt for å bli i bedre i stand til å forutsi, forstå og forklare menneskelig atferd og samfunnet.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.