Domene og webhotell fra OnNet.no

Multikomponentmodellene prøver å si noe om forbrukerens holdninger til et holdningsobjekt, for eksempel et produkt, en tjeneste, et system e.l. Utgangspunktet for multikomponentmodellen er å studere holdning til objekt som en funksjon av forbrukerens oppfattelse og vurdering av visse attributter ved et objekt.

Holdning-til-objekt-modellen

  • egner seg bra til evaluering av holdninger til produkter, merker, osv. 
  • predikerer at holdninger er en funksjon av de tilstedeværende (eller fraværende) produkt-spesifikke-attributter, og våre antakelser og vurderinger av disse.

Vi vil ha positive holdninger til objekter vi tror har tilfredsstillende nivå på positive egenskaper (viktige evalueringskriterier), og motsatt for manglende positive egenskaper eller for mange negative sider.

Holdning-til-atferd-modellen

  • Denne modellen er i prinsippet lik holdning-til-objekt modellen, med den forskjell at holdningene nå er rettet mot en gitt atferd i forhold til objektet. 
  • Denne modellen anses som bedre til å forklare atferd.

Eks. Frode Forbruker har en positiv holdning til Rolex ur, men hans økonomiske situasjon gjør at hans holdning til å kjøpe et slikt ur er negativ. (for markedsføreren, er det jo HANDLINGEN (=kjøp) som er det avgjørende)

Theory of Reasoned Action (TRA-modellen)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.