Domene og webhotell fra OnNet.no

Pluralistisk perspektiv (liberalistisk ideologi)

Pluralistene ser på samfunnet som:

en samling av konkurrerende grupper og interesser

Dette perspektivet bygger i stor grad på konsensusteori, og tar utgangspunkt i at massemedia stort sett er uavhengige aktører.

Mediene kan handle relativt fritt i forhold til samfunns eliten, og som institusjon er mediene uavhengig av staten, politiske partier og andre pressgrupper. Media og publikum inngår i et fritt forhold, hvor begge partene er gjensidig avhengig av hverandre, og hvor kontakten skjer på et frivillig og likeverdig grunnlag.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.