Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Pluralistisk perspektiv (liberalistisk ideologi)

Pluralistene ser på samfunnet som:

en samling av konkurrerende grupper og interesser

Dette perspektivet bygger i stor grad på konsensusteori, og tar utgangspunkt i at massemedia stort sett er uavhengige aktører.

Mediene kan handle relativt fritt i forhold til samfunns eliten, og som institusjon er mediene uavhengig av staten, politiske partier og andre pressgrupper. Media og publikum inngår i et fritt forhold, hvor begge partene er gjensidig avhengig av hverandre, og hvor kontakten skjer på et frivillig og likeverdig grunnlag.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss