Kvantitative intervjumetoder (undersøkelser)

kvantitative intervjumetoderDe kvantitative intervjumetodene er de mest brukte datainnhentingmetodene for å hente inn kvantitative primærdata i form av verbale utsagn gjennom bruk av spørreteknikker.

Til forskjell fra de kvalitative metodene stilles spørsmålene her på en måte som er bestemt på forhånd og som ikke kan misforstås. Alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene og de samme svaralternativene. Spørsmålene stilles til så mange som mulig.

Metoden kan benyttes i en forfase, men blir som regel benyttet alene.

Undersøkelsene vil si noe om utbredelsen av et fenomen i et utvalg. Hovedhensikten er at en ut i fra en liten gruppe skal kunne trekke slutninger for en hel populasjonen (Målgruppen).

k2.gif (5074 bytes)

En av de største ulempene ved disse metodene er at de er individualistiske. De betrakter samfunnsmedlemmene som en isolert sosial enhet, og glemmer at mennesket i større grad opptrer som et gruppemedlem i en sosial gruppe enn som et selvstendig og rasjonelt tenkende individ.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.