Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 28 artikler om Viral markedsføring

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Samtidig som målene for den sosiale- og virale markedsføringen blir satt må det utvikles en strategi (langsiktig plan) som angir hvordan disse målene skal nås gjennom å fungere som et kart som viser veien til målet.

For at den sosiale markedsføringen skal bygge opp under virksomhetens eksisterende visuelle profil og markedsføring, må denne strategien ta utgangspunkt i virksomhetens overordnede markedsstrategi.

Hvilke områder virksomhetens sosiale og virale strategi må omhandle er avhengig av virksomhetens situasjon, mål og planer, men normalt bør den omfatte forhold som:

 • Omdømme og merkevarebygging
 • Salg og markedsføring
 • Relasjonsbygging
 • Kundeservice
 • Rekruttering
 • Krisehåndtering

I de påfølgende artiklene vil jeg ta for meg hvordan du kan bruke sosiale medier for å dekke virksomhetens kommunikasjonsoppgaver innenfor disse fagområdene.

Når den overordnede strategien for sosial og viral markedsføring er klar må denne strategien opersjonaliseres i konkrete aktiviteter og tiltak gjennom å ta i bruk ulike virkemidler. 

Dette krever at vi utvikler en publiseringsplan som viser hvilke virkemidler, aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres, i hvilke medier, ovenfor hvem, til hvilken kostnad og med hvilket resultat.

Hvordan dette best gjøre kommer jeg tilbake til i en senere artikkel.

Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av målPubliseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder (influenser)
 • Influenser og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi et innlegg?
 • Deling drives av vårt behov for nyheter og underholdning
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Oppfordr til deling og gjør det enkelt å dele
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.