Domene og webhotell fra OnNet.no

En annen måte å se motivasjonsproblemene på finner vi i rettferdighetsteorien. Rettferdighetsteorien sier at dersom en person oppfatter forskjeller mellom sitt eget og andres forhold mellom innsats og belønning, vil han eller hun bli motivert til å redusere denne forskjellen.

Jo større denne forskjellen er, desto mer motivert vil vedkommende bli til å redusere denne forskjellen. Det er imidlertid viktig å understreke at det er hver enkelts oppfatning av forholdet mellom innsats og belønning som er avgjørende. Ikke objektive mål av forholdet.

Rettferdighetsteorien ble utviklet av Adams i 1965 og kan sammenfattes til fire læresetninger:
  1. Personer vurderer forholdet til andre ved å sammenligne forholdet mellom egen innsats og utkomme, ved å se tilsvarende innsats/belønning hos andre
  2. Dersom eget innsats/belønning forhold er oppfattet som forskjellig fra kolleger, foreligger urettferdighet (ulikhet)
  3. Dess større opplevd forskjellighet, dess større følelse av stress
  4. Dess større stress personen opplever, dess hardere vil personen arbeide for å gjenetablere likhet. Likhetsetablering inkluderer vurdering av innsats og utkomme, øke eller redusere arbeidsinnsatsen, endre relasjonen til andre, eller terminere relasjonen til andre
Rettferdighetsteorien skiller også mellom distribuert og prosedural rettferdighet:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss