Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvorfor trenger en bedrift en radikal innovasjon?

Siden Schumpeter skrev sin “bølgeteori” på begynnelsen av 1900-tallet for å forklare den økonomiske utviklingen, har oppfattelsen vært at det er de radikale innovasjonene som driver såvel samfunnet, næringslivet som økonomien fremover. Av den grunn er det åpenbart at alle samfunn trenger regelmessige radikale innovasjoner som setter fart på veksten og utviklingen igjen.

De virksomhetene som klarer å komme opp med disse radikale innovasjonene vil ikke bare oppnå en ekstrem økonomisk vekst som ingen av konkurrentene vil være istand til å oppnå, men de vil også oppnå varige konkurransefortrinn gjennom patenter o.l. og blir dermed også premissleverandør for hele markedet og bransjen de operer i. Ofte kan de også oppleve å få en midlertidig monopol situasjon, før konkurrentene rekker å komme opp med konkurrerende alternativer.

Når vi samtidig vet at konkurransen mellom virksomhetene i de fleste bransjer idag er høyere enn noensinne og at markedsutviklingen går raskere enn noensinne, må alle virksomheter idag kontinuerlig komme opp med inkrementelle innovasjoner som gjør at de opprettholder og aller helst forsterker sin konkurransekraft. Innovasjon er derfor blitt en nødvendighet idag. Spørsmålet blir dermed:

Hva kreves for å klare å oppnå en radikal innovasjon i en etablert virksomhet?

I denne artikkelen vil vi prøve å belyse dette problemet.

Sosial endring

All innovasjon krever en eller annen form for sosial endring Med sosial endring menes:

«større endringer av samfunnsstrukturer eller kulturelle mønstre over tid» (Charles L. Harper)

For en virksomhet er det ikke samfunnkulturen og samfunnsstrukturene som må endres sosialt for å oppnå en innovasjon, men organisasjonskulturen og organisasjonsstrukturen.

Her gjelder følgende tommelfingerregel: – Radikale innovasjoner krever store sosiale endringer, mens inkrementelle innovasjoner kun krever mindre sosiale endringer.

Av den grunn kvier mange virksomheter seg mot radikale innovasjoner og endringer, med mindre de står ovenfor en alvorlig krise hvor de har kniven på strupen og må kjempe for sin videre eksistens.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.