Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det finnes idag over 100 lederstilteorier som alle prøver å finne ut hva som kjennetegner en suksessfull leder og hva som er det optimale lederskapet. Ser vi på lederstilteorienes historiske utvikling har teoriene utviklet seg gradvis frem til dagens syn på hva som er den beste lederstilen og et optimalt lederskap. Dette ved at de ofte bygger opp under hverandre som en naturlig del av en evolusjonær utvikling. 

Ledelsestilenes historiske utvikling hat skjematisk settes opp slik i en matrise:

Periode Lederstil Karakteristikk
Før 1930 Typeteorier Effektive ledere er personer som har de rette personlige egenskapene. Lederegenskaper er medfødt og kan derfor ikke læres.
1930-1940 Trekkteorier Effektive ledere er ikke bestemte av personlighetstyper, men avhengig av hvilke personlighetstrekk lederen har. 
1940-1960 Stil- og atferdteorier Lederskap kan læres og ikke avhengig av verken bestemte egenskaper eller trekk hos lederen, men avgjøres av hva lederen faktisk gjør og deres lederstil.
1960-1990 Situasjonsbestemt lederteori Hva som er effektivt lederskap er situasjonsbetinget og må derfor vurderes ut i fra situasjonen.
Etter 1990 Verdibasert ledelse og moderne ledelseteori Effektiv lederskap er å utvikle en visjon og verdigrunnlag alle samler seg om, lar seg motivere av og jobber målbevisst mot å nå og følge.

Før 1930: Typeteorier

Typeteoriene prøver:

å klassifisere folks personlighet i ulike personlighets kategorier som beskriver hva som karakteriserer deres personlighet.

Vår eldste ledelseteori; Store mannteorien (Great-Man Theory), er en universell typeteori. En teori som sier at kun noen få mennesker er i besittelse av de medfødte egenskapene og ferdighetene som er nødvendig for å bli en stor leder. Ledelse kan i følge denne teorien ikke læres, da dette er medfødte egenskaper og ferdigheter. 


1930-1940: Trekkteorier

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.