Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

kroppsspraakDen amerikanske sosialpsykologen Amy Cuddy mener at du kan endre andres oppfattelse av deg og din egen kroppskjemi bare ved å endre din egen kroppsposisjon når du er sammen med andre personer.

– Å stå i en selvsikker posisjon, til og med når du ikke føler deg selvsikker, vil påvirke både testosteron-og kortisonnivået i hjernen. Dette igjen kan ha en stor påvirkning i våre sjanser til å oppnå suksess i livet, sier Cuddy.

I følge henne vil denne lille endringen i bruken av kroppsspråket ikke bare øke testoneronnivået som påvirker vårt eget selvbilde (oppfattelse av oss selv) i positiv retning, men den reduserer også stresshormonet kortison. Økt testosteronnivå øker selvtilliten og gjør det enklere for oss å tørre å satse, samtidig som produksjon av samtidig som produksjonen av stresshormonet kortisol går ned, og gjøre oss mindre stresset i situasjoner.

Et syn som støttes av bl.a. kursleder ved Retorisk Institutt, Anne Karin Nordskag. som sier:

– Gjennom tester er det vist at det å stå i bestemte positurer kan øke testosteronnivået i kroppen med 20 prosent samtidig som kortisolnivået reduseres. Dette medfører at du føler deg tryggere og mer selvsikker enn du i virkeligheten er. 

HR Norge støtter også Cuddys teori om at mengden av stresshormonet kortisol vil minke slik at du vil føle sterk og rolig.

Gjør deg stor

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss