Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva en situasjonsanalyse er, hvordan du går frem for å gjennomføre en og hva du kan bruke den til.

Hva er en situasjonsanalyse?

En situasjonsanalyse er:

“En systematisk kartlegging av omgivelsene, forutsetningene og rammebetingelsene til et analyseobjekt, f.eks. en bedrift”

Enhver plan bør starte med en situasjonsanalyse, hvor vi kartlegger planens forutsetninger og rammebetingelser. Dette gjelder enten vi skal lage en markedsplan og trenger å kartlegge virksomhetens markeds- og kommunikasjonsoppgaver eller en forretningsplan som skal trekke opp virksomhetens langsiktige kurs.

Dette fordi:

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på!

Hva er en situasjonsanalyse (forutsetningsanalyse)?

En situasjonsanalyse, også kalt forutsetningsanalyse, er en detaljert beskrivelse og analyse av virksomhetens verdiskapningsprosessmarkedsystem og verditilbud,

Verdiskapningprosessen er alt virksomheten gjør for å skape verditilbudet de har lovet kunden, mens verditilbudet er alt kunden legger vekt på i forbindelse med kjøp og bruk av et produkt eller tjeneste. Markedssystemet er alle forholdene og interessenter i og rundt virksomheten som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens videre eksistens og vekst. Dette store mangfoldet av påvirkningforhold kan deles opp i  interne– og eksterne arbeidsbetingelser.

Se gjerne på situasjonsanalysen som et lite markedforskningsprosjekt, hvor målet er å kartlegge verdiskapningprosessen og markedssystemet problemstillinger er avhengig av. Dette er en god analogi, da metodikken og teknikkene vi benytter i situasjonsanalysen er de samme som gjelder for et markedsforskningsprosjekt.

Hva er formålet med en situasjonsanalyse?

Ingen gjennomfører en situasjonsanalyse for moro skyld. Formålet til enhver situasjonsanalyse er:

å redusere usikkerheten (entropien) i beslutningssituasjonen gjennom å samle inn informasjonen man trenger for å kunne treffe en beslutning

Ettersom målet med planleggingen er å redusere usikkerheten (entropien) ved de beslutningene som skal treffes gjennom:

  1. å skaffe data som gjør det mulig å foreta de rette prioriteringene i tiden fremover
  2. å gjøre tabbene på papiret istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene er dramatiske

… er det naturlig å starte situasjonsanalysen med følgende mentale spørsmål:

Hvilke beslutningssituasjoner vil dukke opp i tidsrommet planen tar for seg og hvilke beslutningsalternativer finnes?

Står vi ovenfor et problemer hvor løsningen sier seg selv (det finnes kun en løsning) eller hvis problemet er uløselig, er det heller ingen grunn til å legge planer (mange synes å glemme dette). En situasjonsanalyse bør derfor starte med å identifisere beslutningsituasjonen og beslutningalternativene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss