Situasjonsanalyse


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 3 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


situasjonsanalyse

Forretningsplanens utgangspunkt er en strategisk situasjonsanalyse som viser virksomhetens strategiske konkurransesituasjon og markedsutvikling. Før du har en slik situasjonsanalyse er det ikke mulig å utvikle en forretningsplan.

Den strategiske situasjonsanalysen er en kartlegging og analyse av alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomheten i planleggingsperioden, sammen med en gjennomgang av verdiskapningsprosessen internt i virksomheten og dens tilgjengelige ressurser. Målet er:

å avdekke alle sterke og svake sider internt og alle muligheter og trusler eksternt.

At dette kartlegges er viktig, da:

INGEN BESLUTNINGER BLIR BEDRE ENN INFORMASJONEN DEN BYGGER PÅ.

Situasjonsanalysens formål er å gi et bilde av virksomhetens strategiske situasjon og hvilke strategiske muligheter og trusler som finnes i markedssystemet, den strategiske kjernen og internt i virksomheten.

Det overordnede målet er å gi virksomheten den strategiske beslutninginformasjonen de trenger for å kunne treffe de riktige strategiske beslutningene basert på fakta istedenfor magefølelsen. Først når denne analysen er ferdig, har det noe vits i å gå videre i planleggingsprosessen som ender opp i en forretningsplan med tilhørende delplaner (markeds- og kommunikasjonsplan m.m.).

Situasjonsanalysen skal gi oss dette bilde av situasjonen, mulighetene go farene ved å analysere systemet som står for verdiskapningen og markedssystemet som omfatter alt og alle i omgivelsene til virksomheten som har interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og fremtid. I denne situasjonsanalysen står markedssystemet sentralt, da det er umulig å ta beslutning om noe uten at vi samtidig har tatt høyde for hvordan omgivelsene våre vil reagere på beslutningen. 

Når vi skal vurdere hvordan markedssystemet vil reagere på en beslutning krever det innsikt om hvordan markedssystemet er satt sammen og virker, inkludert hvilke relasjoner og påvirkningmekanismer som gjelder mellom de ulike interessentene (aktørene) i markedssystemet. Samt hvordan de ulike interessentene ser på beslutningen som skal tas og hvordan de sannsynligvis kommer til å stille seg til den. Først da er det mulig å vurdere hvordan den samlede reaksjonen i markedssystemet vil bli, styrken og retningen av denne reaksjonen. 

Situasjonsanalysen må derfor inkluderer alle interessentene i markedssystemet som kan tenke seg å påvirke virksomheten i fremtiden og den interne verdiskapningprosessen i kombinasjon med de ressursene virksomheten rår over.

Her leter vi etter sterke og svake sider internt i virksomheten og hvilke muligheter og trusler som finnes eksternt i markedet og omgivelsene forøvrig. Her finnes det en mengde ulike metoder og analyseverktøy vi kan benytte oss av for å kartlegge ulike sider av markedssystemet, men for at det til slutt skal være enklest mulig å skille ut det vesentlige fra det uvesentlige er det en god regel å alltid samle hovedresultatene fra situasjonsanalysen i en SWOT-analyse som viser sterke og svake sider internt på den ene siden og mulighetene og truslene eksternt på den andre siden i en to-spalters matrise. 

For at resultatene vi kommer frem til skal være pålitelige og nøyaktige (reabilitet og validitet) nok til at vi kan treffe en viktig beslutning på bakgrunn av analysen som er gjennomført forutsetter dette at vi har benyttet oss av anerkjente samfunnsvitenskaplige metoder som vi behersker til det fulle.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Forretningsplanens innholdDue Diligence >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen