Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien går vi igjennom konkurrentbegrepet, før vi forklarer hvordan du gjennomfører en konkurrent- og kundeverdianalyse for å velge en korrekt konkurrentstrategi.

Hva er en konkurrent?

En konkurrent er:

“En virksomhet som tilbyr lignende verditilbud (produkter og tjenester) til det samme markedet og segmentet som virksomheten selv satser på med sitt verditilbud”

En konkurrent er en motstander i et marked som bedriften må overvinne når de skal overbevise potensielle kunder i et marked om at de har det beste verditilbud for dem. I et makroperspektiv er konkurrentene en av de viktigste elementene i mikrosystemet som utgjør kjernen i markedssystemet bedriften er avhengig av for å eksistere og vokse.

I rent praktiske termer kan vi si at et marked uten konkurrenter er et marked uten motstandere. Konkurrenter er dermed nødvendig for at konkurranse skal oppstå. Konkurrentene avgjør dermed:

 • Hvor vanskelig det vil være å selge bedriftens verditilbud
 • Hvilke priser det er mulig å forlange
 • Hva kundene forventer å få når de kjøper bedriftens verditilbud
 • Hvordan vi bør gå frem for å gjøre oss synlig på konkurransearenaen for potensielle kunder

Konkurransearena

Konkurransen mellom konkurrentene skjer på en konkurransearena. Et marked (arena) hvor konkurrentene møtes for å konkurrere om de samme kundene. En konkurransearena er dermed bedriftens prioriterte marked og segment(er) i praksis.

Konkurrentkartlegging

Siden konkurrentene er en viktig del av virksomhetens mikrosystem må konkurransesituasjonen alltid kartlegges i forbindelse med en situasjonsanalyse av virksomhetens markedsystem. Her er det viktig å få frem:

 • Hvor mange konkurrenter har bedriften og hvor i livssyklusen er de?
 • Hvilken markedsposisjon har de?
 • Hvem av dem vil være bedriftens argeste konkurrenter?
 • Hvilke sterke og svake sider har de i forhold til bedriften?
 • Hvilke konkurransefortrinn har de og hvilke konkurransefortrinn har bedriften i forhold til dem?
 • Hvor viktige er disse konkurransefortrinnene i kundenes øyne, og vil de være av varig eller av midlertidig karakter?
 • Hvilke inngangsbarrierer mot inntreden i markedet finnes og hvor sterke er de?
 • Hvilken omdømme har konkurrentene, hvilken forretningsmodell og markedsstrategi følger de og hvilke salgs- og distribusjonskanaler benytter de seg av?
 • Hvilke fremtidsplaner har de og hvilke nyheter vil de komme med de neste 2 årene?
 • Hvilke ressurser har de tilgjengelig til å lykkes med sin strategi og svare på nye konkurrenter som prøver å ta i fra dem deres markedsandeler?

Har forretningsideen din ingen klare varige konkurransefortrinn i forhold til dine konkurrenter bør du antagelig ikke gå videre med forretningsideen. Spesielt gjelder dette hvis det samtidig er enkelt å kopiere ditt tilbud uten at du kan beskytte deg mot dette.

Lag en liste over konkurrentenes sterke og svake sider i forhold til din ide og prøv å avgjør hvor mye markedsinnsats som vil være nødvendig å bruke på produktet eller tjenesten din for at det skal kunne hevde seg i konkurransen med den markedsinnsatsen konkurrentene hvert år bruker for å markedsføre og selge sitt verditilbud. Kreves det enorme store pengesummer for å kunne hevde seg i konkurransen med konkurrentenes markedsinnsats er det kanskje best å ikke gå videre med ideen med mindre du selv sitter på disse midlene eller enkelt kan få tak i dem.

Hvem er konkurrentene?

Start med å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Hvem er mine konkurrenter?

Tenk ikke her bare på de andre lokale tilbydere av samme produkt eller alle merkekonkurrentene i bransjen. Normalt finnes en rekke andre konkurrenter som vi også må ta hensyn til, da problemene og behovene verditilbudet løser og dekker kan også løses på mange forskjellige måter.

Primær- og sekundærkonkurrenter

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.