Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Markedskommunikasjon er utvilsomt det mest brukte og misbruke konkurransevirkemidlet og omfatter alle former for kommunikasjon med markedet (kundene).

Kommunikasjonsstrategien i virkemiddelstrategien og markedsførings-miksen angir:

hvordan virksomheten skal bruke påvirkning som konkurransevirkemiddel i sin virkemiddelstratetegi.

Sentralt i denne strategien står kommunikasjons-miksen som angir hvordan kommunikasjonsvirkemidlene er organisert og koordinert til en helhet for å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver. Det vil si nå virksomhetens kommunikasjonsmål.

Kommunikasjonmiks

En kommunikasjonmiks eller promotion-mix som det kalles på engelsk er en angivelse av:

den optimale bruken av kommunikasjonsvirkemidler for å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver

promotion-miks

En kommunikasjonmiks er med andre ord en angivelse av:

hvilke kommunikasjonvirkemidler virksomheten tar sikte på å bruke og hvordan disse skal koordineres for å bygge opp under hverandre til en helhet som skal skape konkurransefortrinn og løse ulike kommunikasjonsoppgaver på veien mot det endelige kommunikasjons- og markedsmålet. 

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss