Domene og webhotell fra OnNet.no

Markedskommunikasjon er utvilsomt det mest brukte og misbruke konkurransevirkemidlet og omfatter alle former for kommunikasjon med markedet (kundene).

Kommunikasjonsstrategien i virkemiddelstrategien og markedsførings-miksen angir:

hvordan virksomheten skal bruke påvirkning som konkurransevirkemiddel i sin virkemiddelstratetegi.

Sentralt i denne strategien står kommunikasjons-miksen som angir hvordan kommunikasjonsvirkemidlene er organisert og koordinert til en helhet for å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver. Det vil si nå virksomhetens kommunikasjonsmål.

Kommunikasjonmiks

En kommunikasjonmiks eller promotion-mix som det kalles på engelsk er en angivelse av:

den optimale bruken av kommunikasjonsvirkemidler for å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver

promotion-miks

En kommunikasjonmiks er med andre ord en angivelse av:

hvilke kommunikasjonvirkemidler virksomheten tar sikte på å bruke og hvordan disse skal koordineres for å bygge opp under hverandre til en helhet som skal skape konkurransefortrinn og løse ulike kommunikasjonsoppgaver på veien mot det endelige kommunikasjons- og markedsmålet. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.