Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva bør man legge vekt på når selgere skal rekrutteres? 

I denne artikkelen ser vi nærmere på dette.

Start med å evaluere stillingen sammen med selgeren som slutter

Før vi starter rekrutteringen av en selger bør vi starte med å ta en grundig samtale med selgeren som slutter for å finne ut hva denne selgeren likte og hatet med denne jobben. Det vil gi oss innblikk av hva som eventuelt må endres for å få større suksess med neste selger og unngå at også denne selgeren slutter. Benytt anledningen til å se på hvordan du kan forbedre og videreutvikle salgsorganisasjonen.


Selgertype

Hva slags selgertype er du ute etter: – telefonselger, butikkselger, messeselger, oppsøkende selger, key account manager eller hva? Det er stor forskjell på å rekruttere disse selgertypene, så dette er noe vi bør starte med å avklare.

Stillingsbeskrivelse

Start rekrutteringsjobben med å definere salgstillingen du skal rekruttere til. Hvilket sagsdistrikt skal selgeren dekke, hvem vil være kundene, hva vil være oppgavene og hvilke resultater må nås? Har vi det ikke klart for oss hva slags stilling vi skal rekruttere til er det umulig å gjøre en god rekrutteringsjobb. Start alltid med å lage en oppdatert stillingsbeskrivelse med utgangspunkt i samtalen du hadde med selgeren som sluttet.

Selgerstil

Dernest bør vi ha det klart for deg hvilke selgerstil du ønsker at denne selgeren skal ha for å passe inn i teamet og kunne lykkes i sin jobb.

Lag en kravprofil

Når dette er gjort må vi lage en nøyaktig kravprofil som forteller hvilke krav den nye selgeren må oppfylle for å kunne bli en del av salgsteamet. Denne kravprofilen bruker vi så til å vurdere hvor godt kandidatene oppfyller disse kravene når vi gjennomfører jobbintervjuet.

Når kravprofilen skal lages kan vi ta utgangspunkt i Johnston og Marshall (2013) sin modell for hvilke forhold som skaper gode salgspresentasjoner (se under).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss