Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Planleggingsfasen til grunderen

En mye benyttet lærebok for å forstå strategisk entreprenørskap er Philip Wickhams «Strategic Entrepreneurship». Boken er spesielt interessant på grunn av hans normative tilnærming til temaet, samtidig som han referer til tidligere forskning, teori og praksis innenfor feltet. Sentralt i hans teori er metaforen «det strategiske vindu».

strategisk-vindu

Det strategiske vinduet gir oss et bilde av prosessen som entreprenøren benytter for å utforske, identifisere og utnytte de markedsmulighetene som finnes, og kan med hell brukes i entreprenørens planleggingsfase.

Å observere

Å observere vinduet betyr å identifisere nye muligheter for å skape ny verdi i markedet. Tesen er at det alltid vil finnes hull av markedsmuligheter som entreprenører kan fylle, selv i et konkurransepreget landskap fylt av etablerte foretak. Mulighetene kan identifiseres gjennom bruk av en mengde ulike metoder, f.eks. gjennom kundesamtaler, analyser av bruken av produktet eller kjøpsprosessen kundene følger, litteraturgjennomgang, offentlig statistikk, ekspertintervju og ulike former for situasjonsanalyser. Metodens formål er å identifisere hvilke markedsmuligheter som finnes og svare på disse med innovasjoner.


Å lokalisere

For at en innovasjon skal bli en økonomisk suksess må innovasjonen kunne posisjoneres på en lønnsom måte i markedet. Før vi går videre og treffer en beslutning om vi skal gå videre med ideen eller ikke må vi gjennom å lokalisere finne ut hvordan innovasjonen skal posisjoneres i markedet for å bli en lønnsom forretningside.

Det skilles her mellom strategisk posisjonering som beskriver virksomhetens posisjon i forhold til konkurrenter, og markedsposisjonering som sier noe om produktets posisjon i forhold til konkurrenters produkter.

Å måle

Ved å måle vinduet utvikles en forståelse av størrelsen på muligheten og hva den kan være verdt. Dette kan gjøres gjennom å analysere forretningsmuligheten gjennom situasjonsanalyser som vurderes før det til slutt utvikles forretningsplaner, forretningsstrategi osv som viser hvordan forretningsideen bør realiseres for å få suksess. Her vurderes også nødvendige investeringer opp mot mulighetene som gis. Helt sentralt vil det være å forstå dynamikk og trender i markedet, og hvor mye kundene er villig til å betale for produktet.

Å åpne

Når entreprenøren gjør visjon om til virkelighet blir vinduet åpnet. 

Åpningen av vinduet er oppstartsfasen av det nye selskapet. Det som er kritisk på dette punktet er å skaffe interessenter og få disse til å binde seg til virksomheten, tiltrekke investorer og medarbeidere, utvikle relasjoner og å etablere virksomheten i et nettverk.

Å bevege seg igjennom

Når man beveger seg gjennom vinduet utvikler man virksomheten ytterligere og leverer ny verdi til kundene (Wickham, 2006). Selskapet har nå nådd sin drifts- og etter hvert vekstfasen.

Å stenge

Så snart entreprenøren har beveget seg gjennom vinduet og etablert virksomheten er det viktig at vinduet lukkes. Dette er avgjørende for at man ikke skaper åpne vindu til konkurrentene.

For å stenge vinduet må entreprenøren skape langvarige konkurransefortrinn. Disse er noe som har stor verdi hos kundene og som samtidig gjør inngangsbarrieren for konkurrenter størst mulig. Konkurransefortrinn kan være kunnskap om produkt og marked, lavere kostnader, sterke relasjoner i nettverket og en fleksibel organisasjonskultur. Slike konkurransefortrinn kan gi langvarig belønning, og vil gi en stabilitet og sikkerhet for virksomheten (Wickham, 2006).

 

Du leser nå artikkelserien: Planleggingsfasen til grunderen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Planleggingsfasen til entreprenørenHvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Det strategiske vindu
 • Hvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer?
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Valg av selskapsform
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Firmalogo og logo design
 • Forretningsplan
 • Planleggingmodell for forretningsplanen
 • Immaterielle rettigheter
 • Tillatelser
 • Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet