Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Tvang og trusler

Tvang refererer til det å tvinge noen ved vold, trusler eller andre utilbørlige midler til å påvirke noen på en slik måte at han eller hun handler under tvang.

Trusler om å miste jobben, gå ned i lønn, mobbing eller få sosiale represalier hvis en jobb ikke utføres på ønsket måte med ønsket resultat er klassiske eksempler på bruk av tvang som incitament.

Tvang bør ikke brukes som et incitament. Ikke bare er det ulovlig i mange tilfeller, men det er også den enkleste måten å ødelegge et arbeidsmiljø på. Dette fordi tvang fremkaller motstand, tross ytre underkastelse.

Tvang er derfor helt forkastelig å bruke når det gjelder å få individer til å utføre oppgaver som krever ansvar, initiativ og fantasi.


Negative tilbakemeldinger

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss